Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Vloeren leggen in een nieuwbouwwoning

Geplaatst op 25 mei 2016 , bijgewerkt 12 aug 2016, 00:00

Bij het kopen van een nieuwbouwhuis moeten er heel veel keuzes gemaakt worden om van het nieuwbouwhuis uw huis te maken. Zo ook de keuze van de vloerbedekking. Afhankelijk van uw keuze is het goed om aandacht te hebben voor de volgende punten en eventueel hierover nadere afspraken te maken met de bouwer van uw huis. 

Vlakheid van de vloer

Voor het afwerken van de vloer is het van belang dat de ondergrond voldoende vlak is voor de door u gewenste vloerafwerking. Veel aannemers hanteren niet altijd de juiste normen voor vlakheid van veel toegepaste vloerbedekkingen als parket, laminaat of PVC vloerbedekking. Ze hanteren helaas nog steeds de vlakheidsnormen voor textiele vloerbedekking terwijl dit nog zeer beperkt wordt toegepast. 

Als u hier dus niet verdere afspraken met uw aannemer over maakt, kan het zijn dat de vloer voor het leggen eerst geëgaliseerd moet worden. Als gevolg hiervan wordt u geconfronteerd met extra kosten.  

De hoogte van de vloer

Ook de hoogte van de vloer kan soms leiden tot problemen. Vooral als u kiest voor een dik pakket vloerafwerking, zoals parket met daaronder nog een ondervloer. Dit kan leiden tot problemen met de drempelhoogte bij de voordeur. Deze mag namelijk volgens het bouwbesluit niet te hoog zijn om voldoende toegang te bieden voor bijvoorbeeld rolstoelers. Als de totale opbouw van de vloerafwerking te dik is, kan het gebeuren dat u de voordeur niet meer open kunt draaien. 

Daarnaast is het vanwege stroming van verse lucht door de woning van belang dat van de ruimte onder de binnendeuren, na het aanbrengen van de vloerafwerking, nog minimaal 1,5 cm overblijft. Deze ruimte, ook wel overstroomvoorziening genoemd, is nodig om er voor te zorgen dat de verse lucht door de hele woning kan stromen. Een enkele uitzondering hierop is als de overstroom op een andere manier geregeld is, bijvoorbeeld door een voorziening aan de bovenzijde van de binnendeuren.

Eventueel kunnen de deuren en het kozijn in het geheel hoger worden gesteld of kan er aan de onderzijde van de deur een stukje afgezaagd worden. 

Vloer met vloerverwarming

Nieuwbouwwoningen worden steeds vaker geleverd met vloerverwarming. Niet alleen op de begane grond, maar vaak ook op de andere verdiepingen. Dit heeft te maken met het feit dat met vloerverwarming op een lagere temperatuur gestookt kan worden. Vloerverwarming en ook de veel minder gebruikte wandverwarming worden daarom ook wel Lage Temperatuurverwarming genoemd.

Om de woning voldoende snel op temperatuur te krijgen, stellen veel aannemers een maximum aan isolatiewaarde voor het totale pakket van vloerafwerking inclusief onderlaag. Informeer bij uw vloerbedekkingsleverancier of de door u gekozen vloerbedekking hieraan voldoet. Bovendien is het van belang dat de gekozen vloerbedekking geschikt is voor gebruik op vloerverwarming.

Anhydriet of cementdekvloer

Waar u ook rekening mee moet houden is de samenstelling van de dekvloer. De dekvloer is een afwerklaag op de constructieve vloer. Voor woningen worden in het algemeen twee soorten toegepast, namelijk anhydriet of een cementdekvloer. 

Een cementdekvloer is samengesteld uit zand en cement en wordt daarom om vaak zandcementdekvloer genoemd. Een groot voordeel van deze vloer ten opzichte van een anhydrietvloer is dat deze beter bestand is tegen vocht. Een nadeel is dat het aanbrengen van een cementdekvloer zwaar en arbeidsintensief werk is. Degene die de dekvloer moet aanbrengen doet dit meestal op de knieën. Bovendien is het slecht voor de rug, omdat vanuit deze knielende positie de zware specie verplaatst moet worden. 

Vanwege deze zware arbeidsomstandigheden (ARBO) en soms ook de kosten wordt regelmatig gekozen voor een anhydrietvloer. Anhydriet is een gipsgebonden mortel die in vloeibare vorm wordt uitgestort over de constructievloer. Met een trekker verplaatst de verwerker de slurrie over het oppervlak, waarna deze vanzelf horizontaal uitvloeit.

Het aanbrengen van een vloerafwerking op een anhydrietvloer vraagt een andere benadering dan een cementdekvloer. Ten eerste zijn er meestal andere lijmsoorten nodig dan voor een cementdekvloer. Houd hier dus rekening mee met de afspraken met een vloerenlegger. 

Bovendien vormt zich op sommige anhydrietvloeren een huidje die voor het aanbrengen van een vloerafwerking eerst verwijderd dient te worden door middel van schuren of borstelen. Vereniging Eigen Huis is van mening dat dit al door de aannemer moet zijn gedaan, maar dat is helaas niet altijd de praktijk. Overigens zijn er ook anhydrietvloeren waarbij dit huidje niet ontstaat. 

Over de auteur

Jan Roelof Hoving is bouwkundig specialist bij Vereniging Eigen Huis. "Een goede bouwer geeft ook antwoord op vragen die nog niet gesteld zijn."

Jan Roelof Hoving - Vereniging Eigen Huis