Algemene voorwaarden

Je kunt onze algemene voorwaarden openen met Adobe Acrobat versie 4.0 of hoger. Heb je een oudere versie, dan raden wij je aan eerst een nieuwere versie te downloaden. Te downloaden algemene voorwaarden:

Onkostenvergoeding over het dienstenpakket

Je wordt lid van Vereniging Eigen Huis vanwege de collectieve belangenbehartiging en de diensten die wij bieden. Een deel van deze diensten leveren wij zelf, voor een aantal betaalde diensten hebben we allianties afgesloten met landelijk werkende partijen. Leden die een dienst afnemen, betalen met elkaar de kosten die we maken voor het ontwikkelen en in stand houden van een pakket aan betaalde diensten.