Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackAlgemene voorwaarden

Onkostenvergoeding over het dienstenpakket

Mensen worden niet alleen lid van Vereniging Eigen Huis vanwege de collectieve belangenbehartiging, maar ook omdat de vereniging hen allerlei dienstverlening aanbiedt.

Een deel van die diensten - zoals telefonische informatie & advies, het Eigen Huis Magazine en juridische bijstand - levert de vereniging zelf. Voor een aantal betaalde diensten (zoals notarisdiensten, taxatieservice en verduurzamingsdiensten) zijn we allianties aangegaan met landelijk werkende partijen.

Leden verwachten van Vereniging Eigen Huis dat zij de kracht van het grote ledenaantal gebruikt om bij leveranciers van relevante diensten inkoopvoordeel te creëren. Op die manier kunnen leden profiteren van kwalitatief hoogwaardige diensten met een aantrekkelijke korting. Vereniging Eigen Huis beoogt hiermee tevens de concurrentie te bevorderen, waardoor ook andere aanbieders worden gestimuleerd hun tarieven te verlagen. Soms gaat het om innovatieve dienstverlening die de markt tot dan toe onvoldoende heeft opgepakt.

Om diensten voor onze leden te ontwikkelen, daarover met aanbieders te onderhandelen en deze steeds volgens de met de aanbieder afgesproken kwaliteit aan leden beschikbaar te kunnen stellen, maakt Vereniging Eigen Huis kosten. Voorbeelden zijn personeelskosten, kosten van onderzoek en ontwikkeling, marketingkosten en ICT-kosten om diensten via internet aan te kunnen bieden.

Om deze kosten te kunnen dekken zijn er in principe twee mogelijkheden:

  1. Het verhogen van de contributie voor alle leden van de vereniging;
  2. Het berekenen van een onkostenvergoeding voor de afgenomen dienst.

Vereniging Eigen Huis heeft voor de tweede optie gekozen. We vinden dat leden die geen gebruikmaken van onze diensten, ook niet hoeven te betalen voor de kosten die de vereniging maakt om die diensten aan te bieden. Zo kunnen we onze contributie laag houden.

Leden die een dienst afnemen - en dus profiteren van de voordelen van die diensten - betalen met elkaar de kosten die we maken voor het ontwikkelen en in stand houden van een pakket aan betaalde diensten.

Het totaalpakket van betaalde diensten van Vereniging Eigen Huis bedruipt zichzelf. Dit gaat niet volgens het principe dat iedere dienst zijn eigen kosten moet terugverdienen. Bij elke dienst bekijken we zorgvuldig welke vergoeding redelijk en haalbaar is. Bij iedere vorm van onkostenvergoeding staat voorop dat Vereniging Eigen Huis een organisatie zonder winstoogmerk is. Eventueel resterende middelen worden ingezet ten behoeve van onze leden.

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube