Onkostenvergoeding over het dienstenpakket

Mensen worden niet alleen lid van Vereniging Eigen Huis vanwege de collectieve belangenbehartiging, ze verwachten ook dat de vereniging hen allerlei diensten biedt. Een deel van die diensten - zoals telefonisch advies, een maandblad en juridische bijstand - levert de vereniging zelf. Voor een aantal betaalde diensten (zoals makelaarsdeeldiensten, taxatieservice, verzekeringen, CV-onderhoud) hebben we allianties afgesloten met landelijk werkende partijen.

Leden verwachten van Vereniging Eigen Huis dat ze de kracht van het grote ledenaantal gebruikt om bij leveranciers van diensten en producten inkoopvoordeel te creëren. Op die manier kunnen leden profiteren van kwalitatief hoogwaardige diensten met een aantrekkelijke korting. Vereniging Eigen Huis beoogt hiermee tevens de concurrentie te bevorderen, waardoor ook andere aanbieders worden gestimuleerd hun tarieven te verlagen. Soms gaat het om innovatieve producten die de markt tot dan toe onvoldoende heeft opgepakt.

Om diensten voor onze leden te ontwikkelen, daarover met aanbieders te onderhandelen en ze in te kopen en te onderhouden, maakt Vereniging Eigen Huis kosten. Voorbeelden zijn personeelskosten, kosten van onderzoek, marketingkosten en ICT-kosten om diensten via internet aan te kunnen bieden.

Die kosten moeten ergens van betaald worden. Daarvoor zijn in principe twee mogelijkheden:

  1. Door de contributie voor leden van de vereniging te verhogen;
  2. Door een onkostenvergoeding voor het dienstenpakket te vragen.

Vereniging Eigen Huis heeft voor de tweede optie gekozen. We vinden dat leden die geen gebruik maken van onze diensten, ook niet hoeven te betalen voor de kosten die de vereniging maakt om die diensten aan te bieden. Zo kunnen we onze contributie laag houden.

Leden die een dienst afnemen - en dus profiteren van de voordelen van die diensten - betalen met elkaar de kosten die we maken voor het ontwikkelen en in stand houden van een pakket aan betaalde diensten.

Het totaalpakket van betaalde diensten van Vereniging Eigen Huis bedruipt zichzelf. Dit gaat niet volgens het principe dat iedere dienst zijn eigen kosten moet terugverdienen. Bij elke dienst bekijken we zorgvuldig welke vergoeding redelijk en haalbaar is. Bij iedere vorm van onkostenvergoeding staat voorop dat Vereniging Eigen Huis een organisatie zonder winstoogmerk is.