Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome

Coordinated Vulnerability Disclosure (Responsible disclosure)

Wij werken graag met je samen om onze systemen en de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens van leden en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Mocht je een zwakke plek vinden, verzoeken wij je jouw bevindingen direct met ons te delen via [email protected] en ons voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen reproduceren, zodat wij dat zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn. Tevens verzoeken wij je in verband met je ontdekking integer te handelen door bijvoorbeeld:

  • niet meer data te downloaden dan nodig is;
  • de in de systemen opgeslagen gegevens niet in te kijken, te verwijderen of te wijzigen;
  • het probleem niet met anderen te delen totdat wij dat (uiteraard zo snel mogelijk) hebben opgelost;
  • alle vertrouwelijke (persoons)gegevens die zijn verkregen direct na het dichten van het lek te wissen;
  • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Wij reageren binnen een week op je melding met een beoordeling van de melding en de verwachte datum voor het oplossen van het lek.

Als je het bovenstaande in acht neemt, nemen wij geen juridische stappen tegen je. Voorts verklaren wij jouw melding vertrouwelijk te behandelen en jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden te delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melding onder een pseudoniem is mogelijk.

Tijdens het oplossen van het probleem, houden we je op de hoogte van de voortgang. In de berichtgeving over (het oplossen van) het probleem vermelden we - als je dit wenst - jouw naam of pseudoniem als ontdekker van het lek. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Bovendien worden we graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat dit is opgelost.

Vereniging Eigen Huis | 01/05/2018

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube