Conflict met koper

Komt de koper zijn afspraken niet na, volg dan dit stappenplan. 

1. Ga eerst praten

Probeer er samen met de koper uit te komen. Leg schriftelijk vast wat je hebt besproken.

2. Stel de koper in gebreke

Kom je er samen niet uit? Stel de koper dan schriftelijk in gebreke. Hiermee geef je hem de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Verstuur een ingebrekestelling altijd aangetekend. En neem eerst contact op met je rechtsbijstandsverzekering als je die hebt. Neem in de ingebrekestelling altijd de volgende punten op: 

 • Geef een termijn waarin de koper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de modelkoopovereenkomst (artikel 11) staan hier acht dagen voor. 
 • Meld, dat als de afspraken binnen deze termijn niet worden nagekomen, je de overeenkomst ontbindt of eist dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 • Meld dat je eventuele schade op de koper verhaalt.

3. Contract beëindigen of nakoming eisen

Als de termijn van de ingebrekestelling is verlopen zonder dat een oplossing is bereikt, dan resten je twee opties.

Optie 1: je beëindigt het contract

Dit doe je met een aangetekende brief. Vraag, voordat je dit doet, eerst juridisch advies. Schrijf je zelf een brief? Meld dat je: 

 • het contract ontbindt;
 • de boete opeist zoals die is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal bedraagt die boete 10 % van de koopsom;
 • verdere schadevergoeding eist, als je schade hoger is dan de boete;
 • de notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

Optie 2: je eist nakoming

Dit doe je met een aangetekende brief. Schrijf je de brief zelf, meld dan dat je: 

 • nogmaals vordert dat de koper zijn verplichtingen nakomt.
 • gebruikmaakt van de boeteclausule zoals die afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal bedraagt die boete 3 promille van de koopsom per dag nadat de 8 dagen van de ingebrekestelling zijn verstreken;
 • verdere schadevergoeding eist, als je schade hoger is dan de boete;
 • de notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

4. Naar de rechter

Als voorgaande stappen niet werken, kun je een procedure starten. Vraag voordat je dit doet eerst juridisch advies. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met je verzekeraar. 

Of een procedure zinvol voor je is, hangt af van je financieel belang en je rechtspositie. Je kunt met vragen terecht bij ons Informatie- en Adviescentrum.

Doe je voordeel met onze service

We zijn genomineerd voor website van het jaar. Stem je op ons?