Huis bouwen als groep

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) draait het om een gezamenlijke aanpak: je koopt samen met anderen een stuk grond en bouwt daar een aantal huizen op. Bijvoorbeeld een rijtje woningen, een appartementencomplex of twee-onder-een-kapwoningen.

Om te kunnen bouwen op basis van CPO, moeten onderstaande zaken worden uitgezocht. Bekijk voor meer informatie ook het stappenplan 'Huis bouwen als particulier' bij particulier opdrachtgeverschap (PO).

Naar 'Huis bouwen als particulier'

Vereniging oprichten

Wil je samen met anderen een aantal huizen bouwen, dan is het belangrijk om dit goed te organiseren, bijvoorbeeld door het oprichten van een vereniging. Iedere deelnemer heeft dan een stem in de gezamenlijke besluitvorming. Ook kun je spelregels vastleggen in de statuten. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid. Schakel voor de oprichting van een vereniging een notaris in.

Huis bouwen met achtervang

Een achtervang is een partij, bijvoorbeeld een woningcorporatie, die tijdelijk deelneemt als een particuliere deelnemer zich tussentijds terugtrekt, of als een deel van de woningen bij de start van de bouw nog niet is verkocht. Door het betrekken van een achtervang bij het bouwproject loop je zelf minder risico. Vaak kom je alleen met een achtervang in aanmerking voor een financiering.

Financiering

Waar kun je terecht voor de financiering van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)? Het afsluiten van een hypotheek voor een woning op basis van CPO kan bij enkele geldverstrekkers.

Voorwaarden van geldverstrekkers zijn bijvoorbeeld:

  • Iedere deelnemer regelt een eigen financiering
  • De afbouwgarantie is geregeld; hiermee kan de woning afgebouwd worden als de aannemer failliet gaat
  • De achtervang is geregeld
  • Er is een professionele CPO-begeleider aangesteld
  • De vergunningen zijn geregeld
  • De kadastrale splitsing van de grond moet uiterlijk bij het passeren van de hypotheekakte geregeld zijn.
  • Enkele geldverstrekkers vragen ook om een taxatierapport 

Financiële regelingen CPO

Voor de financiering van een woning op basis van CPO kun je gebruikmaken van verschillende financiële regelingen.

Subsidie aanloopkosten

Sommige gemeenten of provincies verstrekken subsidies voor de aanloopkosten. Dit zijn onder andere de kosten voor de oprichting van een vereniging of stichting, het maken van het ontwerp en de kosten voor de architect of bouwbegeleider. Informeer hiernaar bij jouw gemeente. 

Stimuleringslening

Een aantal gemeenten heeft een stimuleringslening (met een zeer lage rente of zelfs renteloos) om de aanloopkosten te financieren. Dit wordt in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) geregeld.

Meer weten over een huis bouwen als particulier? Bekijk het stappenplan bij particulier opdrachtgeverschap (PO).

Naar 'Huis bouwen als particulier'