Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome

Disclaimer

Via uitingen van Eigen Huis wordt algemene informatie verstrekt over Eigen Huis zelf en andere onderwerpen.

Via uitingen van Eigen Huis1 wordt algemene informatie verstrekt over Eigen Huis zelf en andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid kunnen wij niet instaan.

Berichten en reacties die leden of niet-leden kunnen plaatsen op een website van Eigen Huis geven niet de mening van Eigen Huis weer. Tenzij anders vermeld. Deze berichten kunnen worden beschouwd als privémening van degenen die het bericht plaatsten.

Eigen Huis biedt jou de mogelijkheid om diverse berekeningen uit te voeren. De basis voor deze berekeningen liggen in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn indicatief: daaraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Eigen Huis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen of voor de uitkomst daarvan.

Tools die op de website(s) van Eigen Huis beschikbaar worden gesteld, zoals de schildertest, worden geheel vrijblijvend aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor een eventuele fout of onvolledigheid aanvaardt Eigen Huis geen aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een tool. Alle rechten van intellectuele eigendom van tools die Eigen Huis beschikbaar stelt, behoren uitsluitend toe aan Vereniging Eigen Huis.

Eigen Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de door haar aangeboden informatie. Verwijzingen via de uitingen van Eigen Huis naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel Eigen Huis uiterst selectief naar externe bronnen verwijst, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger van de betreffende uitingen van Eigen Huis niet toegestaan om deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vereniging Eigen Huis.

1 Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en Eigen Huis Geldzaken B.V. (handelend onder de namen Eigen Huis Hypotheekadvies en Eigen Huis Verzekeringsservice) worden in deze disclaimer aangeduid als ‘Eigen Huis’.

Vereniging Eigen Huis | 01/05/2018

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube