Koopovereenkomst

Heb je een bod gekregen op je woning? En heb je na de onderhandelingen overeenstemming bereikt met de koper? Dan moet alles zwart op wit gezet worden in een koopcontract (of koopovereenkomst). Wij leggen uit wat er staat in een koopovereenkomst en waar je allemaal op moet letten.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

Je hebt voor jezelf besloten hoeveel je minimaal voor je huis wil hebben en na de onderhandelingen ben je samen met de koper op een geschikte prijs uitgekomen, mogelijk met ontbindende voorwaarden. Dat is goed nieuws! Nu jullie het eens zijn over de koop, is het tijd om een koopovereenkomst op te stellen die je daarna gezamenlijk ondertekent. Wat staat er allemaal in zo’n koopovereenkomst?

  • Jouw gegevens, of als je samen eigenaar bent van jullie beiden, en de gegevens van de koper(s), zoals naam en adres.
  • De gegevens van de woning die je verkoopt, zoals het adres en de gegevens uit het Kadaster. Als er sprake is van erfpacht, moet dat ook worden opgenomen in de koopovereenkomst.
  • De verkoopprijs van de woning.
  • De datum waarop de eigendomsoverdracht bij de notaris plaatsvindt. Dan wordt de koper eigenaar, betaalt de koper de koopprijs en overhandig je de sleutel.
  • Wie de kosten die bij de eigendomsoverdracht horen voor zijn rekening neemt (zoals overdrachtsbelasting en notariskosten), jij of de koper. Meestal betaalt de koper deze, daarom wordt er ook doorgaans afgesproken dat de koper de notaris mag kiezen.
  • De hoogte van de waarborgsom en de datum dat de koper deze gestort moet hebben op de derdenrekening van de notaris. Gebruik is een waarborgsom van 10% van de verkoopprijs. Een waarborgsom geeft je als verkoper zekerheid dat de koper het huis kan betalen. In plaats van een waarborgsom kan de koper ook kiezen voor een bankgarantie. De bank staat dan garant voor die 10%.
  • De ontbindende voorwaarden die je met de koper hebt afgesproken. Met een ontbindende voorwaarde kan de koper in bepaalde gevallen nog van de koop af. Bijvoorbeeld als de geldlening door de bank wordt geweigerd of als de keuring daartoe aanleiding geeft.
  • Of je wel of niet bekend bent met de aanwezigheid van bepaalde onaangename zaken, zoals asbest en bodemverontreiniging.

Controleer of alles volgens afspraak in de koopovereenkomst is opgenomen. Let goed op als er extra bepalingen zijn toegevoegd, zoals de ouderdomsclausule, asbestclausule of de niet-zelfbewoningsclausule.

Bij de koopovereenkomst hoort een ‘lijst van zaken’. Hierin staat wat er in de woning achterblijft en wat er met jou meegaat. Blijft bijvoorbeeld de zonwering achter of neem je deze mee? Controleer of de lijst volgens de gemaakte afspraken is ingevuld.

Schriftelijkheidsvereiste

Als de koper van je woning als consument koopt, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. De koop moet op papier, in een koopovereenkomst, worden vastgelegd en dit contract moet door koper en verkoper worden ondertekend. Pas dan is de koop geldig. Een mondelinge koop is dus niet geldig.

Hoeveel bedenktijd heeft de koper?

Nadat de koop is gesloten, heeft de koper (als het een consument-koper is) drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. Zo kan hij een overhaaste koopbeslissing herstellen. De termijn begint te lopen om 00.00 uur de dag nadat koper een exemplaar van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Minimaal twee van de drie dagen moeten niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. De verkoper heeft geen bedenktijd.

In de ontvangstbevestiging verklaart de koper wanneer hij een afschrift van de ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Daardoor is duidelijk wanneer de bedenktijd ingaat.

Ook interessant

Je huis verkopen met restschuld

Je wilt je huis verkopen, maar door de crisis staat je huis 'onder water'. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je op letten? Lees meer

Zekerheid over je koopcontract

Wil je zeker weten dat je koopcontract de juiste informatie bevat? Ontdek hoe we jou kunnen helpen met je koopcontract.  Lees meer

Koopcontract tekenen

Na het bieden en onderhandelen volgt het tekenen van het koopcontract. Waar let je op? Over het koopcontract

Doe je voordeel met deze diensten