Eigendomsoverdracht

Is je huis verkocht of heb je net een huis gekocht, dan is het tijd voor de eigendomsoverdracht. Waar moet je op letten als verkoper en wat zijn aandachtspunten rondom de eigendomsoverdracht als koper?

Tips voor de verkoper

Je hebt je huis verkocht. Straks ga je samen met de koper naar de notaris om de verkoop definitief te maken, het zogenoemde passeren. Maar voordat het zover is, doet de koper meestal nog een laatste inspectieronde door je woning. Zo kan de koper zien of de woning volgens afspraak wordt geleverd. Wat kun je doen om de laatste inspectieronde zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen? 

  • Zorg ervoor dat alle (on)roerende zaken die volgens afspraak bij de koop zijn inbegrepen aanwezig zijn. Als de koper ook heeft betaald voor bijvoorbeeld de koelkast, gordijnen of zonwering, dan mogen deze zaken natuurlijk niet ontbreken.
  • Lever, als dit is afgesproken, de woning volledig leeg en ontruimd op. Laat dus geen spullen achter die je niet wilt meenemen naar de nieuwe woning.
  • Neem samen met de koper de meterstanden op, om misverstanden te voorkomen.
  • Tref je met de koper een gebrek aan, maak dan duidelijke afspraken over het herstel ervan. Dat kan bij de notaris, tegelijk met het passeren van de leveringsakte. In het algemeen ben je als verkoper aansprakelijk voor de gebreken die in de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het passeren bij de notaris ontstaan.
  • Tijdens de inspectieronde overhandig je nog niet de sleutel aan de koper. Je doet dat pas als de leveringsakte bij de notaris is gepasseerd. Op dat moment is de koper werkelijk eigenaar van de woning. 

Aandachtspunten voor de koper

Vlak voor de overdracht van een bestaande woning inspecteer je het huis nog een laatste keer. Tijdens deze inspectieronde controleer je of de woning volgens afspraak wordt geleverd. Neem je bepaalde spullen over? Houd dan de lijst van zaken bij de hand.

Transportakte en hypotheekakte

Vervolgens ga je met de verkoper naar de notaris voor het tekenen van de transportakte (ook wel: leveringsakte). De verkoper overhandigt jou de sleutels van de woning en daarmee is de overdracht een feit: je bent nu de juridische eigenaar. Nu volgt alleen nog het tekenen van de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen.

Rol van de notaris bij overdracht 

Als koper kies en betaal je meestal de notaris. De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leidt. Hij doet onder andere onderzoek naar koper en verkoper. Zo gaat hij hun identiteit na, bekijkt of de verkoper rechtmatig eigenaar is en of er geen beslag op de woning ligt. Verder bewaakt hij de financiële kant van de overdracht, zoals de betaling van de koopsom en de inschrijving van de hypotheek.

Notariskosten, wie betaalt wat?

Dat je als koper de notaris betaalt, betekent niet dat de verkoper helemaal geen notariskosten heeft. De kosten die je als koper moet betalen, zijn de kosten die nodig zijn om eigenaar van de woning te worden, zoals de overdrachtsbelasting en de notaris- en Kadasterkosten voor het opmaken van de akten. Overige kosten, zoals de kosten die de notaris heeft gemaakt voor het laten uitschrijven van de hypotheek uit het Kadaster (doorhalen/royeren), komen voor rekening van de verkoper.

Hypotheek doorhalen

De hypotheekinschrijving moet uiterlijk op het moment van de eigendomsoverdracht worden uitgeschreven uit het Kadaster. Deze zogenoemde doorhaling (royement) moet door een notaris gebeuren. Wie zijn huis verkoopt en de hypotheek al eerder heeft afgelost, kan de doorhaling het beste vóór de overdracht regelen. Als verkoper ben je dan nog vrij om zelf een notaris te kiezen.

Wacht je tot het moment van levering aan de nieuwe eigenaar, dan zal zijn notaris voor de doorhaling zorgen. Je bent dan gebonden aan zijn tarieven. Was de rente op jouw afgeloste hypotheek fiscaal aftrekbaar, dan kun je ook de kosten voor het doorhalen aftrekken.

Onze diensten bij het verkopen van een huis