Eigendomsoverdracht

Is je huis verkocht, dan is het tijd voor de eigendomsoverdracht. Waar moet je op letten als verkoper? Welke stappen moet je nemen? En wat komt er allemaal kijken bij de eigendomsoverdracht van de woning? Wij leggen het uit. 

Inspectieronde woning

Je hebt je huis verkocht. Straks ga je samen met de koper naar de notaris om de verkoop definitief te maken, het zogenoemde passeren. Maar voordat het zover is, doet de koper meestal nog een laatste inspectieronde door je woning. Zo kan de koper zien of de woning volgens afspraak wordt geleverd. Wat kun je doen om de laatste inspectieronde zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen? 

  • Zorg ervoor dat alle (on)roerende zaken die volgens afspraak bij de koop zijn inbegrepen aanwezig zijn. Als de koper ook heeft betaald voor bijvoorbeeld de koelkast, gordijnen of zonwering, dan mogen deze zaken natuurlijk niet ontbreken.
  • Lever, als dit is afgesproken, de woning volledig leeg en ontruimd op. Laat dus geen spullen achter die je niet wilt meenemen naar de nieuwe woning.
  • Neem samen met de koper de meterstanden op, om misverstanden te voorkomen.
  • Tref je met de koper een gebrek aan, maak dan duidelijke afspraken over het herstel ervan. Dat kan bij de notaris, tegelijk met het passeren van de leveringsakte. In het algemeen ben je als verkoper aansprakelijk voor de gebreken die in de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het passeren bij de notaris ontstaan.
  • Verkoop je een vrij nieuwe woning, is er recentelijk een verbouwing uitgevoerd of zit er bijvoorbeeld een vrij nieuwe badkamer of keuken in de woning? Laat dan de contractstukken en/of garantiebewijzen in het huis achter voor de koper, voor het geval er later een gebrek opduikt.

Transportakte en hypotheekakte

Vervolgens ga je met de koper naar de notaris voor het tekenen van de transportakte (ook wel: leveringsakte). Je  overhandigt de sleutels aan de koper van de woning en daarmee is de overdracht een feit. Nu volgt voor de koper alleen nog het tekenen van de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen.

Rol van de notaris bij overdracht 

De koper kiest en betaalt meestal de notaris. De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leidt. Hij doet onder andere onderzoek naar koper en verkoper. Zo gaat hij hun identiteit na, bekijkt of de verkoper rechtmatig eigenaar is en of er geen beslag op de woning ligt. Verder bewaakt hij de financiële kant van de overdracht, zoals de betaling van de koopsom en de inschrijving van de hypotheek.

Notariskosten, wie betaalt wat?

Dat de koper de notaris betaalt, betekent niet dat je als verkoper helemaal geen notariskosten hebt. De koper betaalt de kosten die nodig zijn om eigenaar van de woning te worden, zoals de overdrachtsbelasting en de notaris- en Kadasterkosten voor het opmaken van de akten. Als verkoper kun je ook te maken krijgen met notariskosten, bijvoorbeeld voor het laten uitschrijven van de hypotheek uit het Kadaster (doorhalen/royeren).

Hypotheek doorhalen

De hypotheekinschrijving moet uiterlijk op het moment van de eigendomsoverdracht worden uitgeschreven uit het Kadaster. Deze zogenoemde doorhaling (royement) moet door een notaris gebeuren. Wie zijn huis verkoopt en de hypotheek al eerder heeft afgelost, kan de doorhaling het beste vóór de overdracht regelen. Als verkoper ben je dan nog vrij om zelf een notaris te kiezen.

Wacht je tot het moment van levering aan de nieuwe eigenaar, dan zal zijn notaris voor de doorhaling zorgen. Je bent dan gebonden aan zijn tarieven.

Ook interessant

Hypotheek en overdracht

Zijn jij en de verkoper het eens over de prijs, dan is het tijd om de hypotheek te regelen. Wat komt hierbij kijken? Naar hypotheek en overdracht

Koopcontract tekenen

Na het bieden en onderhandelen volgt het tekenen van het koopcontract. Waar let je op? Over het koopcontract

Verborgen gebreken na de verkoop

De koper stuit na de verkoop op gebreken. Wat zijn jouw rechten en plichten als verkoper? Tips bij problemen

Doe je voordeel met deze diensten