Verkocht onder voorbehoud

Gefeliciteerd! Jij en de koper zijn het eens geworden en het koopcontract is getekend. Je huis is in principe verkocht. Maar voor champagne is het misschien nog te vroeg: de koper heeft bedenktijd en er zijn ontbindende voorwaarden. Wat kan er nog misgaan?

Bedenktijd: 3 dagen

Nadat de koper een exemplaar van het door beide partijen ondertekende koopcontract heeft ontvangen, heeft de koper 3 dagen bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan de koper van de koop afzien. Als de bedenktijd is verstreken, dan is de koper gebonden aan het koopcontract. Tenzij daarin ontbindende voorwaarden staan, zoals het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van de bouwtechnische keuring. De bedenktijd geldt overigens niet als de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.

Wat is voorbehoud van financiering?

Het financieringsvoorbehoud is de bekendste ontbindende voorwaarde. De koper moet de hypotheek dan nog regelen. Meestal geldt er een termijn van 6 tot 8 weken voor het regelen van de financiering door de koper. Lukt dat niet, dan kan hij op grond van het voorbehoud van financiering nog onder de koop uit. Voorwaarde hiervoor is wel dat je dit voorbehoud hebt afgesproken en hebt opgenomen in de koopovereenkomst. In het algemeen moet de koper een afwijzing van een geldverstrekker overleggen als hij een beroep doet op ontbinding. Soms moet nog een extra afwijzing en/of andere stukken worden overgelegd, afhankelijk van de afspraken die in de koopovereenkomst zijn vastgelegd.

Wat is voorbehoud bij een bouwtechnische keuring?

Een koper kan in overleg met jou ook een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde opnemen in het koopcontract. De keuring betreft een visuele inspectie en geeft aan wat de kosten zijn van noodzakelijke werkzaamheden die nodig zijn om de woning weer in goede staat te krijgen. In de koopovereenkomst geef je meestal het maximale bedrag van deze werkzaamheden aan. Bijvoorbeeld dat alle noodzakelijke werkzaamheden uit de bouwkundige keuring opgeteld maximaal € 5.000 mogen bedragen. Blijken deze kosten hoger te zijn, dan mag je de koopovereenkomst ontbinden.

De termijn voor het voorbehoud van de bouwkundige keuring is vaak korter dan de termijn voor het voorbehoud van financiering. Een keuring kun je op kortere termijn laten uitvoeren.

 

Ook interessant

Zo werkt de overdracht

Tijdens de oplevering van je huis doet de koper een laatste inspectieronde. Hierna vindt de overdracht plaats. Over de overdracht

Koopcontract tekenen

Na het bieden en onderhandelen volgt het tekenen van het koopcontract. Waar let je op? Over het koopcontract

Verborgen gebreken na de verkoop

De koper stuit na de verkoop op gebreken. Wat zijn jouw rechten en plichten als verkoper? Tips bij problemen

Doe je voordeel met deze diensten