Verkocht onder voorbehoud

Gefeliciteerd! Jij en de koper zijn het eens geworden en het koopcontract is getekend. Je huis is in principe verkocht. Maar voor champagne is het misschien nog te vroeg: de koper heeft bedenktijd en er zijn ontbindende voorwaarden. Wat kan er nog misgaan?

Bedenktijd: 3 dagen

Nadat de koper een exemplaar van het door beide partijen ondertekende koopcontract heeft ontvangen, heeft de koper 3 dagen bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan de koper altijd, zonder reden, van de koop afzien. Als de bedenktijd is verstreken, dan is de koper gebonden aan het koopcontract. Tenzij daarin ontbindende voorwaarden staan, zoals het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van de bouwtechnische keuring. De bedenktijd geldt overigens niet als de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.

Voorbehoud van financiering

Het financieringsvoorbehoud is de bekendste ontbindende voorwaarde. De koper moet de hypotheek dan nog regelen. Lukt dat niet, dan kan hij op grond van het voorbehoud van financiering nog onder de koop uit. In het algemeen moet de koper een afwijzing van een geldverstrekker overleggen als hij een beroep doet op ontbinding. Soms moeten twee afwijzingen worden overgelegd, afhankelijk van de afspraken die in de koopovereenkomst zijn vastgelegd. 

De koper krijgt in de regel 6 tot 8 weken om de financiering te regelen. De afgesproken duur van die periode wordt vastgelegd in het koopcontract. Gedurende die weken kun je als verkoper alleen maar afwachten ... 

Voorbehoud bouwtechnische keuring

Een koper kan in overleg met jou ook een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde opnemen in het koopcontract. Als de koper en de verkoper gebruikmaken van de model koopovereenkomst, dan kan de koper afzien van de koop als de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een vooraf afgesproken bedrag te boven gaan. Als de keurder aanvullend specialistisch onderzoek aanbeveelt, dan kan koper eveneens ontbinden.

Ook interessant

Zo werkt de overdracht

Tijdens de oplevering van je huis doet de koper een laatste inspectieronde. Hierna vindt de overdracht plaats. Over de overdracht

Koopcontract tekenen

Na het bieden en onderhandelen volgt het tekenen van het koopcontract. Waar let je op? Over het koopcontract

Verborgen gebreken na de verkoop

De koper stuit na de verkoop op gebreken. Wat zijn jouw rechten en plichten als verkoper? Tips bij problemen

Doe je voordeel met deze diensten