Geen of een kleine hypotheekschuld - Wet Hillen

Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heeft u volgens de Wet Hillen uit 2005 recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil.

Hierdoor vallen het eigenwoningforfait en de aftrek tegen elkaar weg. Als u van deze aftrekpost gebruik wilt maken, vult u dit in de aangifte in bij het onderwerp: geen of een kleine eigenwoningschuld. Als u digitaal aangifte doet, gebeurt dit vanzelf.

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost vanwege Hillen in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat u in de toekomst ook met de bijtelling van het eigenwoningforfait te maken krijgt wanneer u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft. 

Geen hypotheekschuld

Stel: u heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 200.000 en geen eigenwoningschuld. Wat gebeurt er met de inkomstenbelasting?

Rekenvoorbeeld 
Eigenwoningforfait 0,65 % x € 200.000€ 1.300
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 1.256 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 43

U betaalt in dit voorbeeld door de afbouw van de Wet Hillen bij een tarief van 38,1%, € 16 extra aan belasting.)

Kleine hypotheekschuld

Heeft u bij dezelfde woning nog een kleine eigenwoningschuld en bijvoorbeeld € 500 aan hypotheekrente betaald, dan ziet de berekening er als volgt uit:

Rekenvoorbeeld 
Eigenwoningforfait 0,65 % x € 200.000€ 1.300
Hypotheekrenteaftrek€ 500 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 800
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 773 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 27

U betaalt in dit voorbeeld door de afbouw van de Wet Hillen bij een tarief van 38,1%, € 10 extra aan belasting.

Belastingbijtelling

Wie de rente tegen het hoogste belastingtarief van 51,75 % aftrekt (de 4e schijf), krijgt te maken met een belastingbijtelling. Dit is ook zo als u onder de Wet Hillen valt. De bijtelling is 3,0  % (2019) van het bedrag dat u in de hoogste schijf in aftrek brengt.  Van 2020 tot en met 2023 stijgt de bijtelling per jaar met 3 % per jaar in plaats van 0,5% tot 15,07 % in 2023. Trekt u helemaal geen hypotheekrente meer af? Dan heeft u niet met de belastingbijtelling te maken. De aftrekpost vanwege Hillen valt namelijk niet onder de belastingcorrectie. Maar u bent wel verplicht de hypotheekrente af te trekken.

Rekenvoorbeeld 
Uw eigenwoningforfait is 0,65 % van € 200.000€ 1.300
U trekt aan hypotheekrente af€ 1.000 -/-
U heeft daarnaast een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld€ 300 -/-
Het belastbaar inkomen uit eigen woning is dus€ 0

Omdat u echter € 1.000 aftrekt tegen 51,75 % krijgt u daarover een belastingcorrectie van 2,75 % van € 1.000. U betaalt dus € 27,50 extra belasting.

Vanaf 2019 wordt deze aftrekpost van € 300 in 30 jaar afgebouwd. Als het eigenwoningforfait en het tarief van de inkomstenbelasting hetzelfde blijven, dan wordt deze aftrekpost jaarlijks € 10 lager (€ 300 gedeeld door 30). Bij het huidige hoogste inkomstenbelastingtarief betaalt u door het geleidelijk afschaffen van de Wet Hillen in dit geval jaarlijks € 5,71 meer aan inkomstenbelasting. De verwachting is echter dat het hoogste inkomstenbelastingtarief iets lager zal worden, namelijk 49,5 %.

Lees meer over de inkomstenbelasting