Geen of een kleine hypotheekschuld - Wet Hillen

Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heeft u volgens de Wet Hillen uit 2005 recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil.

Hierdoor vallen het eigenwoningforfait en de aftrek tegen elkaar weg. Als u van deze aftrekpost gebruik wilt maken, vult u dit in de aangifte in bij het onderwerp: geen of een kleine eigenwoningschuld. Als u digitaal aangifte doet, gebeurt dit vanzelf.

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost vanwege Hillen in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat u in de toekomst ook met de bijtelling van het eigenwoningforfait te maken krijgt wanneer u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft. 

Geen hypotheekschuld

Stel: u heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 200.000 en geen eigenwoningschuld. Wat gebeurt er met de inkomstenbelasting?

Rekenvoorbeeld 
Eigenwoningforfait 0,70 % x € 200.000€ 1.400
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 1.400 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 0

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost van € 1.400 in 30 jaar afgebouwd. Als het eigenwoningforfait en het tarief van de inkomstenbelasting hetzelfde blijven, dan wordt de aftrekpost jaarlijks € 46,67 (€ 1.400 gedeeld door 30) lager. Bij een inkomstenbelastingtarief van bijvoorbeeld 36,93 % betaalt u door het geleidelijk afschaffen van de Wet Hillen dan jaarlijks € 17,23 meer aan inkomstenbelasting.

Kleine hypotheekschuld

Heeft u bij dezelfde woning nog een kleine eigenwoningschuld en bijvoorbeeld € 500 aan hypotheekrente betaald, dan ziet de berekening er als volgt uit:

Rekenvoorbeeld 
Eigenwoningforfait 0,70 % x € 200.000€ 1.400
Hypotheekrenteaftrek€ 500 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 900
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 900 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 0

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost van € 900 in 30 jaar afgebouwd. Als het eigenwoningforfait en het tarief van de inkomstenbelasting hetzelfde blijven, dan wordt de aftrekpost jaarlijks € 30 (€ 900 gedeeld door 30) lager, Bij een inkomstenbelastingtarief van bijvoorbeeld 18,55 % (het tarief voor AOW-gerechtigden) betaalt u door het geleidelijk afschaffen van de Wet Hillen dan jaarlijks € 5,56 meer aan inkomstenbelasting.

Belastingbijtelling

Wie de rente tegen het hoogste belastingtarief van 51,95 % aftrekt (de 4e schijf), krijgt te maken met een belastingbijtelling. Dit is ook zo als u onder de Wet Hillen valt. De bijtelling is 2,5 % (2018) van het bedrag dat u in de hoogste schijf in aftrek brengt. Die bijtelling loopt met 0,5 % per jaar op tot 3 % in 2019. Daarna gaat de bijtelling sneller. Van 2020 tot en met 2023 stijgt de bijtelling per jaar met 3 % per jaar tot 15,07 % in 2023. Trekt u helemaal geen hypotheekrente meer af? Dan heeft u niet met de belastingbijtelling te maken. De aftrekpost vanwege Hillen valt namelijk niet onder de belastingcorrectie. Maar u bent wel verplicht de hypotheekrente af te trekken.

Rekenvoorbeeld 
Uw eigenwoningforfait is 0,70 % van € 200.000€ 1.400
U trekt aan hypotheekrente af€ 1.000 -/-
U heeft daarnaast een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld€ 400 -/-
Het belastbaar inkomen uit eigen woning is dus€ 0

Omdat u echter € 1.000 aftrekt tegen 51,95 % krijgt u daarover een belastingcorrectie van 2 % van € 1.000. U betaalt dus € 20 extra belasting.

Vanaf 2019 wordt deze aftrekpost van € 400 in 30 jaar afgebouwd. Als het eigenwoningforfait en het tarief van de inkomstenbelasting hetzelfde blijven, dan wordt deze aftrekpost jaarlijks € 13,33 lager (€ 400 gedeeld door 30). Bij het huidige hoogste inkomstenbelastingtarief betaalt u door het geleidelijk afschaffen van de Wet Hillen in dit geval jaarlijks € 6,93 meer aan inkomstenbelasting. De verwachting is echter dat het hoogste inkomstenbelastingtarief iets lager zal worden, namelijk 49,5 %.

Lees meer over de inkomstenbelasting

logoWebsitevhjaar

Wij zijn genomineerd voor website van het jaar 2018. Stem ook!

Stem nu!
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.