Geen of een kleine hypotheekschuld - Wet Hillen

Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heeft u volgens de Wet Hillen uit 2005 in principe recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Daardoor vallen het eigenwoningforfait en de aftrek tegen elkaar weg. Als u van deze aftrekpost gebruik wilt maken, vult u dit in de aangifte in bij het onderwerp: geen of een kleine eigenwoningschuld. Als u digitaal aangifte doet, gebeurt dit vanzelf.

Geen hypotheekschuld

Stel: u heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 200.000 en geen eigenwoningschuld. Wat gebeurt er met de inkomstenbelasting?

Rekenvoorbeeld 
Eigenwoningforfait 0,70 % x € 200.000€ 1.400
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 1.400 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 0

Kleine hypotheekschuld

Heeft u bij dezelfde woning nog een kleine eigenwoningschuld en bijvoorbeeld € 500 aan hypotheekrente betaald, dan ziet de berekening er als volgt uit:

Rekenvoorbeeld 
Eigenwoningforfait 0,70 % x € 200.000€ 1.400
Hypotheekrenteaftrek€ 500 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 900
Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld€ 900 -/-
Belastbaar inkomen uit eigen woning€ 0

Belastingbijtelling

Wie de rente tegen het hoogste belastingtarief van 51,95 % aftrekt (de 4e schijf), krijgt te maken met een belastingbijtelling. Dit is ook zo als u onder de Wet Hillen valt. De bijtelling is 2,5 % (2018) van het bedrag dat u in de hoogste schijf in aftrek brengt. Die bijtelling loopt met 0,5 % per jaar op tot 3 % in 2019. Daarna gaat de bijtelling sneller. Van 2020 tot en met 2023 stijgt de bijtelling per jaar met 3% per jaar tot 15,07% in 2023. Trekt u helemaal geen hypotheekrente meer af? Dan heeft u niet met de belastingbijtelling te maken. De aftrekpost vanwege Hillen valt namelijk niet onder de belastingcorrectie. Maar u bent wel verplicht de hypotheekrente af te trekken.

Rekenvoorbeeld 
Uw eigenwoningforfait is 0,70 % van € 200.000€ 1.400
U trekt aan hypotheekrente af€ 1.000 -/-
U heeft daarnaast een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld€ 400 -/-
Het belastbaar inkomen uit eigen woning is dus€ 0

Omdat u echter € 1.000 aftrekt tegen 51,95 % krijgt u daarover een belastingcorrectie van 2 % van € 1.000. U betaalt dus € 20 extra belasting.

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost vanwege Hillen in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat u in de toekomst ook met de bijtelling van het eigenwoningforfait te maken krijgt wanneer u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft. 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid