Wat is een taxatie?

Een taxatie is een waardebepaling van een woning door een taxateur die de woning bezoekt en inspecteert . Deze marktwaarde wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aan- of verkoop van een woning, het verkrijgen van een financiering (hypotheek) of voor het vaststellen van de verdeling bij echtscheiding.

Afhankelijk van het doel van de taxatie, kun je gebruik maken van de volgende taxatiemethodes:

Het (traditionele) taxatierapport

Bij een traditioneel taxatierapport is de taxatie van de woning niets anders dan de waarde van de woning op locatie laten bepalen door een onafhankelijke taxateur. In het taxatierapport wordt volgens bepaalde richtlijnen de waarde van een woning vastgesteld. Het rapport wordt gecontroleerd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) om te zien of het rapport is opgesteld volgens de vastgelegde richtlijnen en kwaliteitseisen. Als het rapport voldoet kan de taxatie worden gebruikt voor de financiering van een woning bij een willekeurige geldverstrekker.

Calcasa Desktop Taxatie

Een Calcasa Desktop Taxatie is een taxatievorm waarbij een onafhankelijke taxateur de Calcasa modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt, zonder dat een bezoek aan uw woning nodig is. De taxateur waardeert uw woning achter zijn ‘desktop’. Dit is mogelijk omdat hij bij het taxeren van de woning wordt ondersteund door een geautomatiseerd waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa. Dit model berekent de waarde van uw woning aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en marktprijsontwikkelingen. De Calcasa Desktop Taxatie is goedkoper dan een traditionele taxatie.

Sinds 1 juli 2021 staat NHG naast de traditionele taxatie ook de Desktop Taxatie toe. Desktop Taxatie kan toegepast worden tot maximaal 90% van de marktwaarde van de woning. Vanaf 1 januari 2022 staat NHG ook toe om een Desktop Taxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget.

Waarde indicatie

Een waarde indicatie rapport kun je gebruiken om inzage te krijgen in de waarde van de woning. Voor leden van Vereniging Eigen Huis zijn de kosten van een waarde indicatie €17,95. Een waarde indicatie is een grove schatting van de waarde van een woning en niet te vergelijken met de taxatiewaarde van een traditioneel taxatierapport en een Desktop Taxatie. De waarde indicatie dient doorgaans als een basis om te komen tot een vraagprijs voor een te verkopen woning. Je kunt dit rapport niet gebruiken voor het verkrijgen of aanpassen van een hypotheek.

De scan

Je kunt om verschillende redenen een taxatie nodig hebben Denk aan de aankoop van een woning, een verbouwing, het oversluiten van je hypotheek of een rente aanpassing. Met onze QuickScan ontdek je snel en makkelijk welke taxatievorm voor jou geschikt is. De uitkomst geeft een indicatie van je mogelijkheden, maar is niet bedoeld als persoonlijk advies.