Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Hoe maak ik bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde?

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de  schriftelijk in bezwaar gaan bij de gemeente.

In het bezwaarschrift schrijf je het volgende op:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • De dagtekening
 • De kadastrale aanduiding van de woning uit het 
 • De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde
 • De op de beschikking genoemde waardepeildatum
 • Het kalenderjaar waarvoor de beschikking geldt
 • Motivering waarom de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld.
 • Verwijzing naar eventuele relevante jurisprudentie die je motivering ondersteunt
 • Verwijzen naar een eventueel deskundigheidsrapport dat de waarde van de woning op 1 januari 2021 vaststelt.

Uitstel nodig?

Heb je meer tijd nodig voor de motivering? Dien dan in ieder geval binnen zes weken een pro forma bezwaarschrift in. Hierin verzoek je om uitstel, zodat je meer tijd hebt om het bezwaar toe te lichten. Voeg ook altijd een schriftelijke en ondertekende machtiging toe als je voor iemand anders bezwaar indient. 

Motivering

Als je via een proforma bezwaarschrift om uitstel vraagt, dan ontvang je van de gemeente een nieuwe termijn waarbinnen je de motivering moet aanleveren. Zorg dat je binnen deze termijn het bezwaar aanvult, omdat het bezwaarschrift zonder de motivering niet compleet is.

Houd in de motivering rekening met de factoren die van invloed kunnen zijn op de WOZ-waardevaststelling. Denk daarbij aan:

 • Wettelijke beperkingen
  Bijvoorbeeld verbod gemeentelijke verordening of beperkingen vanuit bestemmingsplan

 • Contractuele bepalingen 
  Bijvoorbeeld recht van overpad, recht van uitzicht, recht van waterloop

 • Feitelijke omstandigheden 
  Bijvoorbeeld asbest, paalrot, slecht onderhoud of stank- en geluidsoverlast

Belangrijk is om te toetsen of deze factoren al van toepassing waren op de woning of op de referentiewoningen op de . In dat geval kan het zijn dat de gemeente al rekening heeft gehouden met de waardedrukkende invloed bij de WOZ-waardevaststelling. 

Niet van invloed op de WOZ

De volgende zaken hebben geen invloed op de WOZ-waarde: 

 • De kosten koper
 • Of het huis daadwerkelijk op die datum verkocht is. Verondersteld wordt dat op de waardepeildatum de woning is verkocht.
 • Of het huis is bezwaard, bijvoorbeeld met erfpacht, recht van opstal of huur
 • Of het huis is bewoond of wordt verhuurd
 • Of er wel of geen kabelaansluiting is
 • Of een hypotheek is gevestigd bij aanschaf van de woning.

Te laat bezwaar ingediend

Als je de bezwaarstermijn overschrijdt, dan zal het bezwaarschrift . Het bezwaarschrift wordt dan als  in aanmerking genomen. De gemeente is verplicht een gegrond verzoekschrift te honoreren als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld en er is voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

 • De WOZ-waarde is 20 % te hoog vastgesteld; en
 • Een minimum waardeverschil van € 5.000.

Contact met de gemeente of taxateur

Sommige gemeenten nodigen je na het versturen van de definitieve WOZ-beschikking uit om eerst contact op te nemen met de gemeente of taxateur wanneer je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Het kan zeker verstandig zijn om hierop in te gaan. Je kunt dan direct aangeven waarom naar jouw mening de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld.

Soms neemt de taxateur van de gemeente de argumenten direct over en past de WOZ-waarde aan. Je bespaart je dan een bezwaarprocedure. Wijzigt de taxateur de WOZ-waarde niet zoals je dat wilt, dan houd je het recht om op de reguliere manier in bezwaar te gaan. Let daarbij op de bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Aandachtspunten

Hoe nu verder

 • Hoe controleer ik mijn WOZ-waarde?
 • De WOZ uitgelegd (pdf): uitleg over de WOZ en juridische uitspraken (jurisprudentie) die je kunt gebruiken voor de onderbouwing van het
 • Gebruik onze voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde
 • Hulp nodig bij bezwaar maken? Raadpleeg een WOZ-adviseur of lokale makelaar. Sommige adviseurs werken tegen een geringe vergoeding of volgens het no cure no pay principe.  

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube