Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Is de brandveiligheid van mijn appartementencomplex wel in orde?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. In het  zijn diverse voorschriften opgenomen over brandveiligheid.

Een ontwerper kiest aan de hand van deze voorschriften de indeling en inrichting van het gebouw. Om te beoordelen of de brandveiligheid in orde is, moet je hier inzicht in hebben. Mogelijk heeft de VvE, de bouwer of de gemeente deze informatie.

Is deze informatie niet beschikbaar of niet duidelijk, schakel dan een deskundig adviesbureau in om de brandveiligheid te beoordelen. Als je ernstige twijfels hebt kun je contact opnemen met een deskundige van jouw veiligheidsregio. Een belangrijke taak van de veiligheidsregio is het voorkomen en bestrijden van brand, maar ook het adviseren van bedrijven en burgers over het voorkomen van brand.

Bescherming tegen brand

Om uitbreiding van brand te voorkomen worden gebouwen verdeeld in brandcompartimenten. Wanden en vloeren tussen de compartimenten moeten een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 60 minuten brand tegen kunnen houden. Dit wordt weerstand tegen  en  genoemd. Een woning is altijd een apart brandcompartiment. 

Ook wordt gekeken of brand niet kan overslaan naar een gebouw op een naastgelegen perceel. De (raam)kozijnen vormen dan het grootste risico.

Vluchten bij brand

Om bij brand veilig uit gebouwen te kunnen vluchten, stelt het Bouwbesluit eisen aan vluchtroutes. Uitgangspunt bij vluchtroutes is dat mensen met ingehouden adem 30 meter kunnen overbruggen om te vluchten. Een vluchtroute mag dus niet langer zijn. Binnen 30 meter moet je buiten het gebouw zijn of in een ander brandcompartiment. Let op als je bij onderhoud en/of verbouwingen bouwkundige aanpassingen doet in de algemene ruimten. Blijf bij brand zorgen voor een veilige vluchtweg die minimaal 30 minuten gegarandeerd is.

Liften maken volgens de huidige wet- en regelgeving geen onderdeel uit van de vluchtroute(s). Het advies is om bij brand de lift niet te gebruiken. Let op de brandveiligheid van de bouwmaterialen en meubilair in de algemene ruimte. Zorg ervoor dat er geen brandgevaarlijke materialen op de vluchtweg staan.

Ook zijn er eisen opgenomen voor het plaatsen van brandmeldinstallaties en rookmelders. In een woning moet in elke ruimte waardoor je vlucht vanuit een  een rookmelder aanwezig zijn.

Voorkomen van brand

​Voor gebruik van bouwmaterialen worden voor constructies minimale brandklassen benoemd. Om en nabij stookplaatsen en rookgasafvoeren mogen bijvoorbeeld geen brandbare materialen worden gebruikt. Ook aan brandgevoelige daken, zoals daken met riet, worden eisen gesteld. 

Bestrijden van brand

Om brand te bestrijden moeten in en om gebouwen voorzieningen zijn. Voor openbare gebouwen en gebouwen voor zorg zijn de eisen strenger dan bij woongebouwen. Bij woongebouwen met vloeren hoger dan 20 meter moeten droge blusleidingen (zie afbeelding) aanwezig zijn.

Soms moeten in de directe omgeving van woongebouwen opstelplaatsen en andere voorzieningen voor hulpdiensten aanwezig zijn. Dit is meestal ter beoordeling van het bevoegd gezag (de gemeente).

Afbeelding: droge blusleiding

 

Veiligheid van het parkeren en opladen van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages.

Elektrische voertuigen - en het laden hiervan - zorgen voor andersoortige risico’s dan voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. In parkeergarages kan dit leiden tot brandgevaarlijke situaties, waarbij het voor de brandweer uiterst lastig is om veilig en effectief te kunnen optreden. Er zijn maatregelen te nemen die de brandveiligheid in parkeergarages aanzienlijk verbeteren. Die zijn onder te verdelen in bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve maatregelen. 

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube