Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Kan ik in de toekomst nog salderen?

Voormalig minister Wiebes heeft voorgesteld om de huidige af te bouwen. Minister Jetten heeft via een brief laten weten hoe hij het belastingvoordeel van de salderingsregeling jaarlijks wil afbouwen met ingang van 1 januari 2025. Het wetsvoorstel wordt begin 2023 in behandeling genomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Afbouw per 2025

De inwerkingtreding van het afbouwplan is van 2023 uitgesteld tot 2025. Met het uitstel van de inwerkingtreding van de salderingsregeling krijgen netbeheerders, energieleveranciers en toezichthouders meer voorbereidingstijd voor het beoogde afbouwplan. Dit betekent dat zonnepaneeleigenaren in ieder geval twee jaar langer kunnen salderen. 

In het oorspronkelijk ingediende wetvoorstel staat het volgende:

De afbouw van de salderingsregeling loopt volgens het wetsvoorstel tot en met het jaar 2030. In onderstaande tabel staat de jaarlijkse afbouw van de salderingsregeling zoals dat oorspronkelijk was gecommuniceerd en daaronder volgens het nieuwe plan van minister Jetten. Het afbouwschema start per 2025 en wordt in dat jaar sneller afgebouwd. Voor de jaren die volgen (2026 t/m 2030) blijft het afbouwpad hetzelfde. De tabel hieronder toont het definitieve afbouwpad:

 

Afbouwpercentage 2022 2023 2024  2025 2026  20272028 2029 2030  2031
 Oud voorstel 100 % 91 % 82 % 73 % 64 % 55 % 46 % 37 % 28 % 0 %
 Nieuw voorstel 100 % 100 % 100 % 64 % 64 % 55 % 46 % 37 % 28 % 0 %


Rekenvoorbeeld
Stel dat je in het jaar 2025, in totaal 3500 kWh aan stroom verbruikt. Je zonnepanelen leveren dat jaar een teveel aan stroom op van 1500 kWh. Die stroom lever je weer terug aan het net. Daarvan mag je 64 % salderen, 960 kWh (64 % van 1500 kWh). Hierover krijg je de volledige prijs vergoed.

De overige 36 % van de teruggeleverde stroom (540 kWh) mag je niet salderen. Daar krijg je een redelijke vergoeding voor van je energieleverancier. In de praktijk is deze vergoeding altijd lager dan de prijs die je per kWh betaalt voor de stroom die je verbruikt. De energieleverancier hoeft geen 100 % van de kale stroomprijs te betalen, maar op dit moment minimaal 70 %.

Deze afbouw heeft geen effect op de stroom die je zelf opwekt en direct in huis verbruikt. Daarover betaal je nog steeds geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). De afbouw geldt dus alleen voor de stroom die je zelf niet nodig hebt en teruglevert aan het net.

Hogere redelijke terugleververgoeding
Voor de teruggeleverde stroom die je na 2025 niet meer mag salderen, ontvang je een minimale terugleververgoeding. Deze vergoeding bedroeg tot 2014 minimaal 70 % van de stroomprijs (excl. belastingen). Sindsdien is er geen minimumvergoeding vastgelegd. Op dit moment ontvang je alleen een teruglevergoeding als je op jaarbasis meer hebt teruggeleverd dan dat je zelf hebt afgenomen. 

Door de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025 krijgt iedereen die stroom teruglevert te maken met een terugleververgoeding. De minister heeft aangekondigd de minimale terugleververgoeding te verhogen naar 80 % van de stroomprijs (excl belastingen) die je met de energieleverancier bent overeengekomen. Op dit moment is de hoogte van deze vergoeding nog niet wettelijk geregeld. De minister wil dit minimum wel in de wet vastleggen, zodat consumenten beter zijn beschermd. 

Lees meer hierover ReplaceWithServiceCall(6499,'Actualiteit');Verlaging terugleververgoeding

Aandachtspunten

 • De hoogte van de terugleververgoeding verschilt flink tussen energieleveranciers. In het verleden kwam het voor dat ook de belastingen (energiebelasting en btw) over de teruggeleverde energie worden vergoed via de terugleververgoeding. Tegenwoordig liggen de terugleververgoedingen veel lager en worden deze belastingen ook niet meer vergoed.
 • De afbouw van de salderingsregeling geldt alleen voor de stroom die je aan het net teruglevert. Het is dus de moeite waard om de energie die je zelf opwekt direct te gebruiken of op te slaan.
 • De minister wil met de afbouw van salderen overstimulering voorkomen. De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren  sterk gedaald en de verwachting is dat ze ook de komende jaren nog goedkoper gaan worden. De verwachting is bovendien dat een investering in zonnepanelen richting 2030 nog steeds financieel aantrekkelijk is zonder de salderingsregeling. 
 • Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen besluiten te investeren als de gemiddelde terugverdientijd van de zonnepanelen ligt tussen de 6 en 9 jaar. Uit berekeningen van TNO blijkt dat zonnepanelen die vóór 2022 zijn aangeschaft een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar hebben. Door de plannen van de minister kan de terugverdientijd van de zonnepanelen oplopen tot 9 jaar als er na 2021 wordt geïnvesteerd. Een garantie op 7 jaar terugverdientijd is er dus niet. “TNO meldt het volgende over de berekeningen: “onzekere factoren kunnen tot langere of kortere terugverdientijden leiden. Voor investeringen in de periode tot en met 2023 leiden deze onzekerheden tot een spreiding van 1 à 2 jaar in de terugverdientijd. Voor investeringen in latere jaren tot 2030 kunnen deze effecten groter zijn.”
 • Het voorstel voor de afbouw is alleen uitvoerbaar als iedereen een slimme of digitale meter heeft. Met zo'n meter kun je goed meten hoeveel energie je aan het net teruglevert. Mensen die nog geen slimme of digitale meter hebben, krijgen door hun netbeheerder tot 1 januari 2025 nogmaals een slimme of digitale meter aangeboden. Je bent dan verplicht dit te accepteren. Weiger je alsnog dan kunnen er boetes volgen. 
 • De opbrengsten van zonnepanelen leveren voor particulieren primair een besparing op van het energiegebruik en worden daarom ”naar aard” niet aangemerkt als inkomen voor de inkomstenbelasting of sociale voorzieningen (zoals bijstandsuitkeringen). 

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube