Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Wat kan de VvE doen als een VvE-lid zich niet aan het splitsingsreglement houdt?

Schriftelijke waarschuwing
Allereerst zal het bestuur bij overtreding of niet nakoming van het splitsingsreglement het VvE-lid per aangetekende brief een schriftelijke waarschuwing geven. Bij modelreglement (MR) 2006 en MR 2017 kan er ook een schriftelijke waarschuwing worden gegeven als besluiten van de vergadering worden overtreden of niet nagekomen.

Nadat de waarschuwingsbrief verstuurd is, krijgt de overtreder de tijd om het gedrag te verbeteren. Bij MR 1992, 2006 en 2017 krijgt het VvE-lid 1 maand de tijd om aan de waarschuwing gevolg te geven. Bij MR 1973 en 1983 is geen termijn vastgelegd.

Boete
Blijft de overtreding bestaan, dan kan een boete opgelegd worden. Deze bevoegdheid ligt bij de vergadering als MR 1973 en 1983 van toepassing zijn. Bij MR 1992, 2006 en 2017 ligt deze bevoegdheid bij het bestuur. Dit betekent dat bij MR 1973 en 1983 een vergadering bijeen geroepen moet worden om te besluiten het overtredende VvE-lid een boete op te leggen. Bij MR 1992, 2006 en 2017 is dit niet meer nodig en kan het bestuur handelen, ook zonder instemming van de vergadering.

Ontzegging gebruik
Als een boete niet het gewenste resultaat oplevert of een overtreding zeer ernstig is, kan een VvE het gebruik van het privé-gedeelte ontzeggen. Vanaf MR 1992 mag de VvE ook het gebruik van de gemeenschappelijke delen ontzeggen. In de modelreglementen staat welke overtredingen deze vergaande maatregel rechtvaardigen. De ontzegging is een laatste redmiddel voor een situatie die al langere tijd voortduurt en waarbij verbetering niet te voorzien is. Dus niet iedere overtreding of niet nakoming rechtvaardigt ontzegging van het gebruik.

Rechtsmaatregelen naast boete
Naast het opleggen van een boete kan het verstandig zijn om tegen het overtredende VvE-lid rechtsmaatregelen te treffen. Het opleggen van een boete alleen heeft vaak niet het gewenste gevolg. Zo wil je bijvoorbeeld als VvE dat het in overtreding zijnde VvE-lid ook de juiste vloerbedekking legt. Voordat het bestuur rechtsmaatregelen kan treffen, is vaak wel eerst een besluit van de vergadering nodig.

Aandachtspunten

 • In MR 1973 en 1983 staat in de splitsingsakte de hoogte van de boete voor elke overtreding.
 • Bij MR 1992 en 2006 heeft de vergadering de bevoegdheid om de hoogte van de boete vast te stellen. De meeste VvE's komen 1 tot 2 keer per jaar bijeen. Het is dan ook verstandig om een boeteregeling in het huishoudelijk reglement op te nemen. 
 • Een boeteregeling in het huishoudelijk reglement biedt de mogelijkheid en verplichting om verschillende boetes op te nemen, afhankelijk van het type overtreding. Zo wordt het stallen van een fiets in de gemeenschappelijke ruimte minder zwaar beboet dan het illegaal realiseren van een uitbouw.
 • In MR 2017 staat dat de maximum eenmalige boete 500 euro en de dagboete 150 euro met een maximum van 5000 euro bedraagt, tenzij de vergadering anders heeft besloten.

Hoe nu verder

 • Kom je er als VvE niet uit, dan zou de VvE kunnen overwegen een advocaat gespecialiseerd in appartementsrecht in te schakelen.
 • Ook kan de VvE gebruik maken van mediation en buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis. De meeste gemeenten bieden dit aan. 

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube