Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Wie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de brandgang achter mijn erf?

Wie verantwoordelijk is voor het pad achter het erf, hangt af van het antwoord op de vraag wie de eigenaar van het pad is. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

Jij bent eigenaar en de buren hebben een recht van overpad

Een recht van overpad is een erfdienstbaarheid: een last waarmee een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.

Praktisch gezien betekent dit dat de eigenaar van het ene erf iets moet toestaan dat de eigenaar van het andere erf doet. Het kan ook zo zijn dat de eigenaar van het ene erf iets niet moet doen.
 

Voorbeeld

Als de brandgang tot je perceel behoort en de buren een recht van overpad over de brandgang hebben, betekent dit dat het erf het dienende erf is en dat je moet toestaan dat de buren de brandgang gebruiken om van en naar hun huis te komen. Zij moeten dat doen op een manier die voor jou het minst belastend is.

Als eigenaar van het heersend erf kunnen de buren in dit geval bovendien werken (bijvoorbeeld een tegelpad) en beplanting op het erf aanbrengen voor zover die voor het uitoefenen van het recht van overpad noodzakelijk zijn. Dat moet dan wel op hun kosten gebeuren. Zij moeten het tegelpad en de genoemde beplanting dan ook onderhouden.

Een erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging of door verjaring. Vestiging betekent dat de afspraken worden vastgelegd in een notariële akte. Die akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers. In die akte kunnen ook afspraken gemaakt worden over de kosten van onderhoud.

De brandgang is in gemeenschappelijk eigendom van jou en de buren én is mandelig terrein

Een gemeenschappelijk terrein wordt  wanneer tussen de eigenaren onderling wordt afgesproken dat dit terrein gemeenschappelijk nut heeft én die afspraak wordt vastgelegd in een notariële akte, die daarna wordt ingeschreven in de openbare registers.

Is de brandgang mandelig, dan schrijft de wet voor dat alle mede-eigenaars de brandgang onderhouden, reinigen en als het nodig is vernieuwen. Bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid als er zoveel onkruid groeit, dat het de doorgang belemmert en de aanleg van een nieuw tegelpad als het oude heel erg verzakt is. De kosten hiervoor moeten de eigenaren gezamenlijk betalen.

Ieder van de mede-eigenaars van een mandelig terrein kan de ander dwingen om bij te dragen in de kosten van onderhoud en vernieuwing, als die vernieuwing noodzakelijk is. De eigenaren van een mandelig terrein kunnen vooraf afspraken vastleggen over het genot, gebruik en beheer van dat terrein.

De brandgang is eigendom van de gemeente

Is de gemeente eigenaar van de brandgang? Dan moet de gemeente de brandgang onderhouden. Heb je een recht van overpad over de brandgang, dan kan de gemeente het aan jou overlaten dit te doen, zodat het pad voor jou begaanbaar blijft. De kosten zijn voor jou.

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube