Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackDroogte: alles over fund...

Funderingsproblemen

Problemen met de fundering van een woonhuis komen veel voor. Soms verzakt de fundering of zorgt daling van het grondwaterpeil voor paalrot. Hieronder vind je meer informatie over funderingsproblemen en hoe je deze kunt herkennen.

Muur met funderingsscheur.

Hoe herken je funderingsproblemen?

 • Scheve vloeren
 • Vervormde deuren en ramen
 • Vaak grote scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren
 • Hoogteverschillen tussen woning en de stoep

Doe de test met onze Scheurenwijzer

Wat zijn de risicogebieden?

 • Het noorden en westen van het land
 • De rivierengebieden
 • Met name vooroorlogse woningen in de hiervoor genoemde gebieden

De afgelopen jaren is door de droogte en inklinking van klei- en veenbodems steeds meer schade ontstaan aan woningen. Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) krijgen naar schatting zo’n miljoen woningen de komende dertig jaar te maken met funderingsproblemen. Het landelijk loket funderingsproblematiek van het KCAF maakt meteen inzichtelijk waar in Nederland funderingsproblemen voorkomen. Heb je al schade, dan kun je dit melden bij het KCAF. Zo krijgt dit kenniscentrum een totaalbeeld van schade in Nederland.

Welke fundering heeft mijn huis?

Veel huiseigenaren weten niet hoe hun huis is gefundeerd. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van jouw gemeente kan je de oorspronkelijke bouwtekening van de woning opvragen om te achterhalen wat de fundering is van jouw woning. Daarnaast kan je informatie krijgen over grondwaterstanden.

Veelvoorkomende problemen

 • Paalrot
  Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken. Volg bij (vermoedelijke) funderingsproblemen het stappenplan van het KCAF. 
 • Palenpest
  In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.
 • Gebrek aan draagkracht
  Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.
 • Bodeminklinking bij funderingen op staal
  Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken. Meer informatie op het platform Slappe bodem
 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.
 • Uitvoeringsfouten
  Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen.
 • Wateroverlast of droogstand
  Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering of door grondwateronttrekking bij een bouwput.
 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

Herstelmethoden

 • Paalkopverlaging met betonnen opzetstuk
  Bij deze methode worden de paalkoppen afgezaagd en vervangen door beton tot 50 centimeter beneden de laagst bekende grondwaterstand. Dit kan alleen bij aantasting van vurenhouten paalkoppen door droogstand.
 • Nieuwe fundering
  Hierbij worden naast de oude palen nieuwe palen geplaatst. Op deze palen wordt een nieuwe betonvloer gestort die de dragende wanden ondersteunt.
 • Nieuwe fundering vanuit de muur gedrukt
  Via sleuven in de muur worden slanke buizen naar beneden geperst tot aan de draagkrachtige laag. De buizen, die met beton worden gevuld, kunnen de draagkracht overnemen. De vloer op de begane grond blijft hierbij behouden.
 • Nieuwe fundering met randbalken
  In dit geval worden rond de woning nieuwe funderingspalen geplaatst, die met elkaar worden verbonden door middel van betonbalken.

Meer over funderingsherstel (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek)

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt huiseigenaren bij de financiering van noodzakelijk herstel. De rijksoverheid heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Andere deelnemende partijen zoals banken en gemeenten hebben nog eens 80 miljoen ingelegd. Alleen huiseigenaren wiens gemeente is aangesloten bij het fonds, komen in aanmerking voor een lening.

Meer over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Huiseigenaren draaien momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken. Ze zijn volledig afhankelijk van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan. Vereniging Eigen Huis heeft in 2021 samen met branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek het manifest 'Deltaplan funderingsschade' aangeboden aan politiek Den Haag. De coalitie dringt aan op een regierol voor het Rijk.

Tags

HuiseigenaarSeniorenStarterWonenWonen-Veiligheid

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Eigen Huis Magazine september 2023

Eigen Huis Magazine september 2023
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube