Inkomstenbelasting

 

Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 kunt u op verschillende manieren indienen:

Aftrekposten eigen woning

Als eigenwoningbezitter mag u bepaalde kosten aftrekken (pdf) van uw inkomen in box 1, over het jaar waarin u die kosten heeft gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Rente over de eigenwoningschuld - waaronder de hypotheekrente (pdf)
  • Periodieke betalingen voor gebruik van andermans grond, zoals erfpachtcanons

Aftrekbare rente restschulden

Als u uw eigen woning na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018 heeft verkocht en de verkoopprijs was lager dan uw eigenwoningschuld, dan heeft u een restschuld. Sluit u voor de financiering van deze restschuld een lening af, dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar aftrekbaar in box 1. U geeft de aftrekbare rente op in uw aangifte bij de vraag "Restschuld vroegere eigen woning” in box 1 werk en wonen. U geeft de restschuld dus niet in box 3 op.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is het bedrag dat u bij de aangifte inkomstenbelasting in box 1 bij uw inkomen optelt, als u eigenaar bent van een woning die uw hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Uw gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning vast.

Fiscaal partnerschap

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch en verplicht elkaars fiscale partner. U bent ook elkaars fiscale partner als u: 

  • samenwoont; én
  • beiden staat ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeente; én

- een notarieel samenlevingscontract heeft; en/of
- met uw samenwonende partner een kind heeft; en/of
- van één van beiden een minderjarig kind op hetzelfde adres staat ingeschreven (tenzij één van de meerderjarigen in de woning een zakelijke huurrelatie heeft) en/of
- voor de pensioenregeling elkaar als partner heeft aangemerkt; en/of
- samen een eigen woning heeft en/of
- in het daaraan voorafgaande jaar ook al fiscaal partner was.

Als fiscale partners mag u het totaalbedrag (saldo) van de inkomsten en aftrekposten van uw eigen woning onderling verdelen. U geeft daarvoor allebei het totaal aan van het eigenwoningforfait (pdf). Daar trekt u de aftrekposten van af. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is. 

Geen fiscale partners?

Heeft u met meer mensen een eigen woning als hoofdverblijf?  En bent u niet elkaars fiscale partner? Dan moet elke bewoner zijn eigen deel van het eigenwoningforfait aangeven, dat overeenkomt met zijn aandeel in de eigendom van de woning. 

Voorbeeld: De woning is voor 3/4 uw eigendom en voor 1/4 eigendom van uw huisgenoot. U geeft dan 3/4 van het eigenwoningforfait aan en uw huisgenoot geeft 1/4 aan. De aftrekbare rente wordt per persoon bepaald door de hoogte van de schuld die hij is aangegaan voor het kopen van de woning.

Hypotheek (bijna) afgelost?

Heeft u uw hypotheek al (bijna) volledig afgelost? Dan hoeft u voor uw woningbezit in principe geen inkomstenbelasting te betalen (Wet Hillen). Het eigenwoningforfait moet bij de aangifte inkomstenbelasting wel gewoon worden ingevuld, maar u heeft dan ook recht op een extra aftrekpost vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld.

Voorlopige teruggave 2018

Verwacht u over 2019 belasting terug te krijgen omdat u aftrekposten heeft, zoals de hypotheekrente? Dan hoeft u niet te wachten tot het voorjaar van 2020, wanneer u aangifte doet over 2019. Met een verzoek om een voorlopige teruggaaf kunt u al dit jaar maandelijks belasting terugkrijgen. Lees in het stappenplan-voorlopige-aanslag (pdf) hoe u dat doet.

Het boxenstelsel

De inkomstenbelasting kent drie soorten belastbaar inkomen. Deze zijn ingedeeld in drie boxen met eigen regels en tarieven (pdf). Uw inkomen of vermogen valt in een van de drie boxen: 

  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (vermogen)

Wijzigingen Wet Hillen

Met ingang van 2019 wordt de extra aftrekpost op basis van de Wet Hillen geleidelijk in 30 jaar worden afgebouwd. Heeft u dus geen of een geringe eigenwoningschuld, dan krijgt u in de toekomst te maken met een bijtelling van het eigenwoningforfait. Deze bijtelling loopt dus in 30 gelijke stappen op tot het volledige bedrag.

Belastingwijzer

Uw eigen huis vormt een belangrijk onderdeel van de belastingaangifte. Vooral als er wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar zoals een verbouwing, verhuizing of echtscheiding. In onze Belastingwijzer leest u er alles over:

Download de Belastingwijzer