Mededelingsplicht

Een koper heeft recht op juiste informatie. Als verkoper ben je wettelijk verplicht die informatie te geven: de mededelingsplicht. Dat houdt in dat je het de koper moet vertellen als jouw woning gebreken heeft die niet te zien zijn, maar waarvan je weet dat ze er zijn.

Tegenover jouw mededelingsplicht staat de onderzoeksplicht van de koper. Hij wordt geacht ervoor te zorgen dat hij zo veel mogelijk te weten komt over de woning. Kortom: de koper is verplicht vragen te stellen en jij bent verplicht die vragen naar eer en geweten te beantwoorden.

Doe je voordeel met onze service

We zijn genomineerd voor website van het jaar. Stem je op ons?