Mededelingsplicht

Een koper heeft recht op juiste informatie. Als verkoper ben je verplicht die informatie te geven: de mededelingsplicht. Dat houdt in dat je het de koper moet vertellen als jouw woning gebreken heeft die niet te zien zijn, maar waarvan je weet dat ze er zijn.

Ook moet je melden welke juridische verplichtingen er gelden, zoals erfdienstbaarheden. Een voorbeeld hiervan is een recht van overpad van de buren om over jouw perceel te lopen om de openbare weg te bereiken. Tegenover jouw mededelingsplicht staat de onderzoeksplicht van de koper. Hij wordt geacht ervoor te zorgen dat hij zo veel mogelijk te weten komt over de woning. Kortom: de koper is verplicht vragen te stellen en jij bent verplicht die vragen naar eer en geweten te beantwoorden.

Doe je voordeel met onze service