Kosten hypotheekadvies

U betaalt een hypotheekadviseur voor advies en bemiddeling. Een adviseur kan een vast bedrag vragen voor zijn dienst (een fee) of een vergoeding per uur. Kosteloos shoppen bij meerdere adviseurs voor een offerte is daardoor niet mogelijk. Als u niet extra wilt betalen moet u na de (gratis) eerste kennismakingsgesprekken besluiten met welke adviseur u in zee gaat. 

Bekijk de Eigen Huis Hypotheekadvies Checklist (pdf)

Kosten hypotheekadvies

Een volledig hypotheekadvies en de bemiddeling van een hypotheek voor de aankoop van een woning, is doorgaans zo'n twintig tot dertig uur werk. Rekent de adviseur een vast bedrag, dan weet u meteen waar u aan toe bent: meestal tussen de € 1.500 en € 3.000. Werkt hij met een uurtarief, maak dan duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast. Het uurtarief van een adviseur varieert tussen de € 80 en € 175.

De kosten moeten uiteraard in verhouding staan tot het werk dat de adviseur heeft gedaan. Mocht u toch een onredelijk hoge rekening krijgen voor het gegeven advies, meld dit dan op het meldpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

U moet de rekening van de adviseur direct betalen. U kunt deze kosten alleen meefinancieren in de hypotheek als deze niet te hoog wordt ten opzichte van de woningwaarde. Als u de kosten niet meteen zelf kunt opbrengen, vraag de adviseur dan of het mogelijk is deze gespreid te betalen. De wetgever staat dit toe, mits er geen kosten of rente wordt gerekend en de nota binnen twee jaar is voldaan. Adviseurs zijn echter niet verplicht u een betalingsregeling aan te bieden als u daarom vraagt.

Meer informatie
Ga voor vragen en antwoorden over de beloning van een financieel adviseur naar de AFM.

Kosten advies Eigen Huis Hypotheekadvies

Dienstverleningsdocument

De adviseur is verplicht u te vertellen wat hij voor u gaat doen en wat dat gaat kosten. Hij moet dit doen vóór het hypotheekadviesgesprek plaatsvindt. Vraag altijd naar het dienstverleningsdocument. Iedere adviseur moet dit document verplicht op zijn website zetten.

Het dienstverleningsdocument is een standaarddocument waarin de adviseur of financiële dienstverlener de gemiddelde kosten die hij in rekening brengt beschrijft, welke werkzaamheden hij hiervoor verricht, hoeveel producten hij kan vergelijken en of hij alleen zijn eigen producten adviseert of ook die van andere aanbieders. Voordat u een gesprek aangaat, kunt zich verdiepen in de kosten en mogelijkheden van een adviseur en deze vergelijken met andere adviseurs.

Kosten tijdens looptijd

Vraag bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek ook hoeveel kosten een adviseur berekent voor bijvoorbeeld een tweede hypotheek, een nieuwe rentevastperiode of tussentijdse herziening van de hypotheekvorm. Deze kosten variëren enorm. Hypotheekbemiddelaars zijn verplicht deze kosten op hun website te publiceren, in een dienstverleningsdocument. Het loont dus de moeite om hier goed op te letten.

Hypotheekadvies is aftrekbaar

De kosten van het advies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover ze te maken hebben met de hypotheek zelf. Advieskosten voor verzekeringen bij de hypotheek zijn niet aftrekbaar. 

Bekijk welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn (pdf)

Zorgplicht 

Een adviseur is verplicht u gedurende de looptijd van uw hypotheek tijdig te informeren over essentiële wijzigingen, die met zijn advies, het afgesloten product of de gewijzigde wet- en regelgeving te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in de rentevaste periode of de afkoopboete. Daarnaast is het belangrijk te weten of in het verleden afspraken zijn gemaakt over (de kosten van) nazorg. Controleer hiervoor het dienstverleningsdocument van destijds en raadpleeg uw adviseur in hoeverre u recht heeft op nazorg.

Serviceabonnement

Een adviseur kan u ook een serviceabonnement aanbieden. Dit kost meestal € 10 à € 20 per maand. Dat is € 3.600 tot € 7.200 in dertig jaar. U bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Niet ieder serviceabonnement is hetzelfde. Vraag daarom goed na welke diensten u krijgt tegen welke prijs. De adviseur moet in ieder geval rekening houden met al betaalde of nog doorlopende provisie, zodat u niet dubbel betaalt.

Een serviceabonnement kan zinvol zijn als u behoefte heeft aan meer regelmatige begeleiding - zoals een periodiek onderhoudsgesprek, een nieuwsbrief of andere aanvullende diensten. Onderzoek wel of het abonnement voordeliger is dan betalen voor losse diensten. Wat kost bijvoorbeeld een los onderhoudsgesprek, mocht u daar behoefte aan hebben?

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid