Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geef je jouw geldverstrekker de zekerheid dat je hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als je de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, springt NHG bij.

Voorwaarden NHG

NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaal je minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

Je kunt NHG krijgen als je een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als je al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).

Je kunt een hypotheek met NHG aanvragen via je geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of je aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet.

De belangrijkste voorwaarden 2019 zijn:

  • De maximale hypotheek voor aankoop is € 290.000 (100% van de marktwaarde). 
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 290.000, inclusief bijkomende kosten.
  • Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 307.400 (106% van de marktwaarde). De extra 6% moet volledig uitgegeven worden aan energiebesparende maatregelen.
  • De maximale koopsom/marktwaarde bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 290.000.
  • Is de koopsom hoger dan € 290.000, maar is het bedrag in het taxatierapport € 290.000 of lager, dan is NHG mogelijk. Er is dan wel meer inbreng van eigen geld nodig.
  • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
  • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

NHG-grens 2020:

De NHG-grens gaat in 2020 met € 20.000 omhoog.

  • De maximale hypotheek voor aankoop is € 310.000 (100% van de marktwaarde)
  • Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 328.600 (106% van de marktwaarde)
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 310.000, inclusief bijkomende kosten. De marktwaarde (na verbouwing) mag in 2020 niet hoger zijn dan € 310.000.

Overlijdensrisicoverzekering

Vanaf 1 januari 2018 is de voorwaarde om het gedeelte van de hypotheek dat boven 80 % van de marktwaarde van de woning uit komt af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering komen te vervallen (voor nieuwe hypotheken). Jouw hypotheekadviseur kan adviseren om toch een bedrag te verzekeren; dit vermindert de financiële druk op nabestaanden. Bij een hypotheek met NHG eist een aantal geldverstrekkers wel een overlijdensrisicoverzekering.

Wat kost NHG?

Voor NHG betaal je een eenmalig bedrag. In 2019 is dit 0,9 % over het totale hypotheekbedrag. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan oplopen tot 0,5 % per jaar.

Kosten NHG aftrekbaar

De kosten van NHG, de 0,9 % over het totale hypotheekbedrag, zijn fiscaal aftrekbaar. Door de belastingteruggave en de rentekorting verdien je deze kosten snel terug.

Komende jaren

Vanaf 2017 is de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Meer over hypotheek en NHG

Maximale hypotheek berekenen
Binnen een paar minuten een betrouwbare indicatie van wat je kunt lenen? Bereken eenvoudig jouw maximale hypotheek. Bereken mijn hypotheek
Mogelijkheden met NHG
Kun je jouw hypotheek met NHG meeverhuizen naar een volgende woning? Of heb je al een hypotheek, maar wil je alsnog NHG? Wat zijn je mogelijkheden? Lees meer
Restschuld en NHG
Als de verkoopopbrengst van je huis lager is dan de hypotheekschuld, heb je een restschuld. In sommige gevallen kan NHG de restschuld kwijtschelden. Lees meer