Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als u de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner, springt NHG bij.

Voorwaarden NHG

NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt u minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

U kunt NHG krijgen als u een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als u al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).

U kunt een hypotheek met NHG aanvragen via uw geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of u aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De maximale hypotheek voor aankoop is vanaf 1 januari 2017 € 247.450 (101 % van de marktwaarde). Per 1 januari 2018 € 265.000 (100% van de marktwaarde). 
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 247.450 (2017) en voor 2018 € 265.000.
  • Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 259.700 (106 % van de marktwaarde). Per 1 januari 2018 wordt dit € 280.900.
  • De maximale koopsom bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 245.000 (per 1 januari 2017). Vanaf 1 januari 2018 € 265.000.
  • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
  • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

Overlijdensrisicoverzekering

NHG stelt als voorwaarde dat het gedeelte van de hypotheek dat boven 80 % van de marktwaarde van de woning uit komt, wordt afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering. Uw hypotheekadviseur kan adviseren om een hoger verzekerd bedrag te nemen dan NHG eist. Dit vermindert namelijk de financiële druk op uw nabestaanden. Per 1 januari 2018 komt de eis van de overlijdensrisicoverzekering te vervallen.  

Kosten

Voor NHG betaalt u een eenmalig bedrag. In 2017 is dit 1 % over het totale hypotheekbedrag. In 2018 blijft dit 1%. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan oplopen tot 0,7 % per jaar.

Komende jaren

Vanaf 2017 wordt de NHG-grens per 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Mogelijkheden met NHG

Kunt u uw hypotheek met NHG meeverhuizen naar een volgende woning? Of heeft u al een hypotheek, maar wilt u alsnog NHG? Wat zijn uw mogelijkheden?

Restschuld en NHG

Als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheekschuld, heeft u een restschuld. In sommige gevallen kan NHG de restschuld kwijtschelden.
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden