Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als u de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner, springt NHG bij.

Voorwaarden NHG

NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt u minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

U kunt NHG krijgen als u een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als u al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).

U kunt een hypotheek met NHG aanvragen via uw geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of u aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De maximale hypotheek inclusief bijkomende kosten voor aankoop is van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 € 245.000.  
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 245.000, inclusief bijkomende kosten
  • De maximale koopsom bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 231.132 (per 1 juli 2015), exclusief 6 % bijkomende kosten.
  • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
  • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

De belangrijkste wijzigingen voor 2017 zijn:

  • De maximale hypotheek voor aankoop en oversluiten is vanaf 1 januari 2017 € 247.450 (101% MW)
  • En wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen € 259.700 (106% MW).
  • De maximale koopsom bij bestaande en nieuwbouw is vanaf 1 januari 2017 € 245.000

Overlijdensrisicoverzekering

NHG stelt als voorwaarde dat het gedeelte van de hypotheek dat boven 80% van de marktwaarde van de woning uit komt, wordt afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering. Uw hypotheekadviseur kan adviseren om een hoger verzekerd bedrag te nemen dan NHG eist. Dit vermindert namelijk de financiële druk op uw nabestaanden.  

Kosten

Voor NHG betaalt u een eenmalig bedrag. In 2016 en 2017 is dit 1 % over het totale hypotheekbedrag. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan oplopen tot 0,9 % per jaar.

Komende jaren

Vanaf 2017 wordt de NHG-grens per 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.