Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Ik wil bezwaar maken tegen de vergunning voor bouwen van mijn buren. Waar moet ik op letten?

Tegen de verleende vergunning kun je als belanghebbende bezwaar indienen bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken door de gemeente zijn ontvangen of binnen 6 weken zijn gepost en vervolgens binnen een week door de gemeente zijn ontvangen. De termijn gaat lopen de dag nadat het besluit van B&W aan de buren is verstuurd.

De gemeente toetst een vergunning aan het bestemmingsplan, welstand, Bouwbesluit en bouwverordening. Eventuele fouten in die toetsing zijn sterke punten voor het bezwaarschrift. Als de vergunning afwijkt van het bestemmingsplan kunnen argumenten als verminderde lichtinval of verminderd uitzicht ook meetellen.

Aandachtspunten

  • De buren mogen gaan bouwen zodra zij de vergunning hebben ontvangen, ook al heb je een bezwaarschrift tegen de vergunning ingediend. De buren nemen daarmee wel een risico, omdat de vergunning nog kan worden aangepast of vervallen door jouw bezwaarschrift. Als je wilt voorkomen dat de buren kunnen gaan bouwen tijdens bezwaar, dien dan niet alleen een bezwaarschrift in, maar vraag daarnaast de rechtbank om een .
  • De buren moeten zich houden aan de regels van het burenrecht. Een vergunning brengt daar geen verandering in. Dit betekent bijvoorbeeld dat buren niet op of boven jouw grond mogen bouwen, ook al hebben zij een vergunning om te bouwen.

Hoe nu verder

  • Let op dat je op tijd het bezwaarschrift indient. Als je te laat bent, vervalt in principe de mogelijkheid om bezwaar te maken en in beroep te gaan.
  • Leg je argumenten zo goed mogelijk uit in het bezwaarschrift. Kijk goed of de gemeente fouten heeft gemaakt bij de toetsing van de vergunningaanvraag aan het bestemmingsplan, welstand, het Bouwbesluit en de bouwverordening. Geef ook aan waarom je het verder niet eens bent met de vergunning of met de manier waarop het besluit tot stand is gekomen.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube