Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Vraagtekens bij eisen versneld verduurzamen

Het kabinet wil het verduurzamen van woningen aanzienlijk versnellen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Maatregelen om te verduurzamen zijn noodzakelijk, maar de vereniging waarschuwt dat kwetsbare huiseigenaren niet de dupe mogen worden. 

Minister de Jonge ontwikkelde een programma voor de gebouwde omgeving, waarin de plannen voor het coalitieakkoord zijn uitgewerkt. Met dit beleidsprogramma wordt een enorme ambitie op tafel gelegd. Waarmee in de toekomst de woningen, winkels en kantoren veel beter geïsoleerd zijn, iedereen van het gas af is en we meer zelf energie opwekken. Onze leefomgeving is schoner, de woningen comfortabeler en het energieverbruik lager. Een zeer ingrijpende transitie, met flinke doelstellingen die in iedere huiskamer zal doordringen. Vereniging Eigen Huis is zich ervan doordrongen dat Nederland versneld moet verduurzamen. Maar de vereniging vraagt zich wel af hoe realistisch het programma is.  

Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (pdf)

Randvoorwaarden op orde

Het kabinet kondigde eerder aan dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt voor het verwarmen van woningen. Ook ligt er vanuit de Eurocommissaris Frans Timmermans een plan om vanaf 2030 woningen met een slecht energielabel verplicht energiezuiniger te maken. De minister kondigt aan te gaan onderzoeken hoe deze verplichting het beste kan worden ingevuld. De vereniging vindt dat het kabinet eerst de randvoorwaarden op orde moet hebben, voordat huiseigenaren verplicht worden om allerlei verduurzamingsmaatregelen te nemen. Denk aan een goed en betaalbaar aanbod van installaties, voldoende installateurs, aantrekkelijke financieringsmogelijkheden en subsidieregelingen, goede advisering en de wet- en regelgeving moet op orde zijn. Huiseigenaren moeten de garantie krijgen dat tijdig aan deze randvoorwaarden wordt voldaan.  

Continuïteit subsidiepot  

Per 1 januari gelden er nieuwe subsidieregelingen als je je huis wilt verduurzamen. Vanaf dan krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen neemt, gemiddeld 30 % van je kosten vergoed. Onder verduurzamingsmaatregelen worden isolatie gerekend (vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas) en ook de aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp. Vanaf 2023 is het voor de eigenaar-bewoner ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als er na 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd is. In dat geval krijg je tot 15% van de kosten als subsidie terug. Dit vereist van het kabinet dat subsidiepotten voldoende gevuld zijn en ook blijven, zodat huiseigenaren niet voor teleurstellingen komen te staan.  

Geen extra schulden   

Vereniging Eigen Huis is van mening dat er door de overheid te snel gegrepen wordt naar een lening als financiering. Zeker voor de groep die geen enkele leenruimte meer heeft. Er moet daarom actief gekeken worden naar andere, meer passende initiatieven zoals bijvoorbeeld de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Woonlastenneutraliteit 

Vereniging Eigen Huis heeft er altijd voor gepleit dat de kosten van de verduurzamingsmaatregelen in principe niet hoger mogen zijn dan de besparing op de energierekening (woonlastenneutraliteit). Deze woonlastenneutraliteit stond ook in de opzet van het Klimaatakkoord, maar werd afgezwakt tot ’een nastrevenswaardig’ uitgangspunt. De vereniging is verheugd dat in het huidige programma de woonlastenneutraliteit weer op de agenda is gezet, maar zal kritisch blijven kijken naar de invulling.  

Minder belemmeringen voor VVE’s 

Circa 1,2 miljoen woningen zijn onderdeel van een VvE, waarbij niet de individuele eigenaar, maar de VvE het verduurzamen van het hele gebouw met meerderheid van stemmen organiseert en bekostigt. Veel VvE’s zijn nog niet goed voorbereid op verduurzamingsmaatregelen en ondervinden allerlei problemen. Er zijn tegengestelde wensen ten aanzien van de maatregelen of kosten binnen de VvE, trage besluitvorming, passende financieringsproducten en gedoe in de uitvoering. Ook zijn er nog inactieve VvE’s die het onderwerp niet op de agenda hebben staan. Daarom komt het kabinet met een gebiedsgerichte aanpak waarbij de bewoners en VvE’s weten wat er in hun wijk staat te gebeuren. Er komt extra subsidie voor verduurzamingsadvies en een duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan. Het kabinet onderzoekt of de besluitvorming binnen VvE’s vergemakkelijkt kan worden en of de belemmeringen rondom het plaatsen van laadpalen weggenomen kan worden. Vereniging Eigen Huis blijft zich inzetten voor een specifieke aanpak voor VvE's, ook wanneer het een gemengd (huur/koop) complex betreft. 

Meer informatie 

Tags

EnergielabelFinanciënSubsidieVerduurzamenVerduurzamen-Duurzaam verwarmenVerduurzamen-EnergieprijzenVerduurzamen-EnergierekeningVerduurzamen-KlimaatplannenVerduurzamen-Zonne-energieWonen-Belastingen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube