Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Vrees voor Europese verplichting verduurzamen woning

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen wil de Europese Commissie gebouweigenaren verplichten om te gaan verduurzamen. Vereniging Eigen Huis vreest dat huiseigenaren in de problemen komen als deze verplichting ook voor hen gaat gelden. De vereniging dringt er bij het ministerie op aan goed in acht te nemen wat dit zou betekenen voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van het verduurzamen van de eigen woning.

In november 2021 zal de Europese Commissie met een herziening komen van de Richtlijn voor Energieprestaties van Gebouwen (EPBD). Met deze richtlijn wil Europa de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Vereniging Eigen Huis begrijpt dat de doelstelling gehaald moet worden, maar vindt niet dat Europa hier nog extra regels voor op moet leggen. 

“In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030, 1,5 miljoen duurzame aardgasvrije gebouwen zijn. Daarnaast wordt er volop ingezet op het beter isoleren van woningen en duurzame opwekking uit zon en wind”, geeft Jurgen Jansen jurist bij Vereniging Eigen Huis aan. “Dit is een grote ingewikkelde uitdaging. Wanneer Europa zich hier ook nog mee gaat bemoeien, doorkruist zij het Nederlandse beleid en wordt alles nog complexer.” 

Stimuleren in plaats van verplichten  

De Europese Commissie vindt dat het tempo van de verduurzaming van gebouwen omhoog moet om de CO2 uitstoot te verminderen. Uit onderzoek van zowel Vereniging Eigen Huis als het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel huiseigenaren hun huis wel willen verduurzamen, maar hier vaak de middelen niet voor hebben of niet weten hoe ze dit aan moet pakken. “Mensen verplichten om het huis verduurzamen en hier ook nog druk achter te zetten, werkt volgens ons alleen maar averechts. Je zadelt huiseigenaren op met extra problemen.  Wij vinden juist dat je mensen moet stimuleren en ontzorgen, door ze bijvoorbeeld een voucher te geven om te isoleren. Dit zal bij veel huiseigenaren de belangrijkste barrière wegnemen.” 

Onuitvoerbaar beleid 

Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over wat er gebeurt wanneer de verplichtingen werkelijkheid worden. “We vragen ons af hoe de overheid deze regels gaat handhaven en welke gevolgen er zijn voor de huiseigenaren. Mogen mensen die niet aan de eisen kunnen voldoen hun woning nog wel verkopen? Krijgen zij een boete? Hoe groot is de impact? Allemaal vragen die de politiek volgens ons aan de Europese Commissie moet stellen”, aldus Jansen.  

Aangezien de gevolgen voor huiseigenaren groot kunnen zijn vraagt de vereniging het ministerie in een brief om niet te lichtzinnig met dit onderwerp om te gaan en bij de commissie aan te dringen op een diepgaande analyse. “Als op Europees niveau een verplichting wordt ingevoerd, zonder dat duidelijk is wat uiteindelijk de effecten zijn, bestaat het risico dat de eigenwoningbezitter tussen wal en schip geraakt. Daarnaast loopt de uitvoering vast en is het klimaat er niet mee geholpen”, vindt Jansen.   

Meer informatie 

  • Verduurzaam je huis
  • Subsidie Verduurzamen energie: 10 vragen
  • Collectieve Inkoop Energie 
  • Stapeling verduurzamingsmaatregelen is onverstandig

Brief aan ministerie in verband met herziening EPBD (docx)

Tags

BewonersinvloedVerduurzamenVerduurzamen-Klimaatplannen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube