Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

RES 1.0 vastgesteld door politiek, maar niet door bewoners

Bijna alle dertig energieregio’s in Nederland hebben op 1 juli 2021 de eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) ingediend. Hierin staan onder meer de voorlopige locaties aangewezen voor de realisatie van windmolenparken en zonneweides. Veel inwoners van deze regio’s weten echter van niets.

Bewoners onvoldoende betrokken 

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat slechts 3 procent van de huiseigenaren inspraak had bij het opstellen van deze plannen. Terwijl ruim 92 procent aangeeft dat zij hierbij wel betrokken hadden willen zijn. De vereniging heeft hierom al begin dit jaar gemeenteraden opgeroepen om bewoners bij de plannen te betrekken. Burgers moet in begrijpelijk taal worden uitgelegd wat de RES inhoudt en wat dit betekent voor hun leefomgeving. Door burgerpanels te organiseren kunnen bewoners meegenomen en betrokken worden in het besluitvormingsproces.  

Volgens de vereniging is het van groot belang om vroegtijdig draagvlak te creëren voor grootschalige verduurzamingsprojecten. Het is te laat wanneer bewoners pas van de plannen horen wanneer deze al op tafel liggen. 

Hogere ambitie dan doelstelling 

Om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, werken dertig regio’s aan een Regionale Energiestrategie (RES). Uit een analyse van de eerste plannen blijkt dat de ambities van de RES-regio's hoog is. Er liggen plannen om ongeveer 55 TWh aan duurzame energie op te wekken, middels windmolens en zonneparken. De doelstelling is echter om 35 TWh in 2030 op te wekken. Er is dus ruimte volgens het nationaal programma om plannen te schrappen of wijzigen. Dat is maar goed ook, want er zijn ook nog veel onzekerheden, zoals het draagvlak onder bewoners.

RES 2.0 

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt dit najaar een optelsom van alle plannen in de RES 1.0. Ook worden de verschillende moties en amendementen die zijn ingediend in de regio’s verwerkt in de plannen. Op weg naar RES 2.0 ( 1 juli 2023) worden definitieve locaties voor windmolens en zonneparken aangewezen. Daarbij is belangrijk dat ook wordt onderzocht wat de impact zal zijn op het milieu en de gezondheid van mensen. 

Meer informatie

  • 5 vragen en antwoorden over Regionale Energiestrategieën
  • Bewoners nog nauwelijks betrokken bij Regionale Energiestrategieën

Onderzoek vereniging eigen huis naar betrokkenheid bewoners bij opstellen RES (pdf)

Tags

BewonersinvloedVerduurzamenVerduurzamen-Klimaatplannen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube