Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

VEH: Bewoners nog nauwelijks betrokken bij Regionale Energiestrategieën

De Regionale Energiestrategieën (RES) voor toekomstige locaties van onder meer zonneparken en windmolens hebben grote impact op de leefomgeving van inwoners. Op 1 juli moet de eerste fase zijn afgerond. Ruim 92% van de huiseigenaren is geïnteresseerd in de energieplannen in hun omgeving, maar slechts weinigen zijn geïnformeerd. Slechts drie procent is daadwerkelijk betrokken bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1800 leden.

“Draagvlak onder bewoners is van het grootste belang voor het welslagen van de RES-en omdat die zo’n grote impact hebben op de woonomgeving. Daarom moeten burgers vroegtijdig bij de plannen worden betrokken, maar dit wordt niet gedaan”, zegt Maud Weide, belangenbehartiger energie en verduurzamen bij Vereniging Eigen Huis. “Slechts drie procent heeft inspraak gehad, een ontzettend laag percentage als je ziet dat 92% van de ondervraagden nu aangeeft wel graag betrokken te willen zijn. Hier valt een enorme winst te behalen, anders leidt het op termijn alleen maar tot verliezen”.  

Oproep aan gemeenten  

De komende maanden moeten meerdere provincies, waterschappen en gemeenten de RES 1.0 versie vaststellen. Vereniging Eigen Huis wijst raadsleden op de uitslag van het onderzoek en roept hen op om zorg te dragen dat bewoners nu betrokken worden. “Benut de interesse en bereidwilligheid van burgers bij de keuze van locaties voor de opwek van duurzame energie”, aldus Weide. 

Burgerpanels

Vereniging Eigen Huis roept de regio's nu alsnog op om de plannen concreet te maken voor bewoners en hen hierbij te betrekken. Onlangs riep ook minister Van ’t Wout de regio’s al op om toegankelijke en begrijpelijke publieksversie van de verschillende RES-en te maken. Daarmee ontstaat een stevige basis voor het vervolg.     

Burgerpanels kunnen een goed instrument zijn om mensen te betrekken en mee te laten denken bij de keuzes die worden gemaakt. Groot voordeel is dat burgerpanels een afspiegeling zijn van de bewoners. Inspraak wordt daardoor niet gedomineerd door enkele professioneel betrokkenen of een kleine groep geïnteresseerden. 

Het is al snel 1 juli 2021

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland voor 1 juli 2021 onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt. Ook moet worden onderzocht welke alternatieve warmtebronnen het beste gebruikt kunnen worden om wijken en gebouwen van het aardgas af te halen.     

Na deze verkenning zullen de locaties voor plaatsing van windmolens en zonnepaneelparken steeds verder worden ingevuld. “Het is laat, maar nog niet te laat,” concludeert Maud Weide. “Regio's en gemeenten moeten beseffen dat wanneer bewoners niet gehoord worden, onvrede de kop op kan steken. Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is”. 

Meer informatie

Onderzoek Vereniging Eigen Huis regionale energie strategieën (pdf)

Tags

VerduurzamenVerduurzamen-Klimaatplannen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube