Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVerplichtingen VvE

Splitsingsakte en splitsingsreglement

Woon je in een appartementencomplex, dan heb je te maken met een splitsingsakte en het splitsingsreglement. Wat het is en wat je eraan hebt lees je hier.

Splitsingsakte en splitsingsreglement

De splitsingsakte

Als je een woning koopt die onderdeel is van een groter gebouw, dan koop je een appartementsrecht. Appartementsrechten ontstaan wanneer er door een notaris een splitsingsakte is opgesteld die wordt ingeschreven bij het kadaster. In de splitsingsakte staat het volgende:

 • De locatie van het gebouw en de grond.
 • Een omschrijving van wat er allemaal bij het gebouw hoort.
 • Welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé.
 • Een omschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het gebouw, de breukdelen. Deze breukdelen bepalen hoeveel je moet bijdragen in de kosten die voor de gezamenlijke eigenaars komen.
 • Hoe de appartementsrechten bij het Kadaster zijn vastgelegd en wie de appartementseigenaar is. 
 • Het splitsingsreglement, meestal met verwijzing naar een modelreglement.
 • De oprichting vaan een Vereniging van Eigenaars (VvE) waarvan iedere eigenaar automatisch lid is.

Splitsingsreglement

Een onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Dat document bevat de belangrijkste spelregels voor de VvE en de appartementseigenaren. In het splitsingsreglement moeten onder meer bepalingen staan over:

 • de kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen.
 • het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.
 • hoe het gebouw verzekerd is.
 • de oprichting en statuten van de VvE.
 • welk aantal stemmen iedere appartementseigenaar heeft.

Overzicht modelreglementen

De notaris verwijst in de splitsingsakte meestal naar een modelsplitsingsreglement. Voor een nieuwe splitsing en een nieuwe VvE kiest de notaris vaak voor het meest recente exemplaar. Het reglement dat in de splitsingsakte is opgenomen blijft gelden, ook al zijn er inmiddels nieuwere reglementen gemaakt.

Splitsingsreglement 1973 (pdf)

Splitsingsreglement 1983 (pdf)

Splitsingsreglement 1992 (pdf)

Splitsingsreglement 2006 (pdf)

Splitsingsreglement 2017 (pdf)

Splitsingsreglement kleine VvE's 2021 (pdf)

Zo wijzig je een splitsingsakte

Soms komt het voor dat de splitsingsakte gewijzigd moet worden, omdat bijvoorbeeld de regeling in de oude akte verouderd is of er zijn bepaalde wijzigingen aan het gebouw geweest. Notaris regelen om documenten te controleren? VvE's die lid zijn van Vereniging Eigen Huis regelen met korting een notaris bij Nationale Notaris.

Nationale Notaris VvE

Maak een inschatting van notariskosten en kosten bij het kadaster

Bepaal de geschatte kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de splitsingsakte. Neem hiervoor contact op met een notaris. De notaris kan ook meedenken waar verder rekening mee te houden.

Informeer leden van de VvE

Het is cruciaal om alle leden van de VvE te informeren over de voorgenomen wijziging en hun standpunten te vragen, omdat deze wijziging unanimiteit of tenminste 80% van de stemmen vereist.

Voorbereidingsbesluit in de vergadering

Als er voldoende draagvlak is, kan een voorbereidingsbesluit worden genomen tijdens een vergadering om de akte van splitsing te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid. In deze vergadering kan een wijzigingscommissie worden benoemd en het budget en planning voor het wijzigen van de akte worden vastgesteld.

Nodig uit voor een vergadering

Zorg ervoor dat de oproep voor de vergadering waarin het voorbereidingsbesluit wordt genomen, minimaal 15 dagen van tevoren schriftelijk wordt verstuurd met duidelijke vermelding van de agendapunten en de plaats en tijd van de vergadering.

Stel een concept-akte op

Laat het bestuur een concept-akte van splitsing opstellen door een notaris en stuur deze voorafgaand aan de vergadering naar de leden.

Organiseer een vergadering tot wijziging

Houd een vergadering waarin gestemd wordt om de splitsingsakte te wijzigen, met een meerderheid van minimaal 80%. Let op: In sommige gevallen moeten alle eigenaars instemmen met het wijzigen van de akte. Laat je hiervoor informeren door een notaris.

Krijg toestemming van beperkt gerechtigden

Verkrijg de toestemming van degenen die een beperkt recht hebben op een appartementsrecht, zoals geldverstrekkers en grondeigenaren, indien van toepassing.

Maak gebruik van een notaris

De notaris zal controleren of het besluit rechtmatig is genomen en alle vereiste toestemmingen zijn verkregen voordat de akte wordt verleden. Zodra de akte van wijziging van de splitsing is verleden, moet deze akte door de notaris worden ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster voor de wijziging van kracht wordt.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel aan te raden. In het huishoudelijk reglement staan alle leefregels die binnen de VvE zijn afgesproken met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten in het gebouw. Over de privégedeelten kunnen soms ook regels opgenomen worden. Dan gaat het om ordebepalingen, bijvoorbeeld om geluidsoverlast te beperken.  

Het huishoudelijk reglement moet in lijn zijn met het splitsingsreglement en kan met een gewone meerderheid van stemmen worden gewijzigd.  

Meer over het huishoudelijk reglement

Ook interessant in kennisbank

Is het zinvol om het verouderde splitsingsreglement te actualiseren?Wat kan de VvE doen als een VvE-lid zich niet aan het splitsingsreglement houdt?

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

Regel een MJOPVvE Juridisch advies bij problemenOpleveringskeuring algemene ruimtenVvE verzekeringHet besturen van een VvE

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube