Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuwe WOZ-waarde ontvan...

WOZ-waarde controleren

Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belasting, waaronder gemeentelijke heffingen als de ozb. Belangrijk dus om te controleren of de WOZ-waarde klopt. We hebben 6 manieren om dit zelf te doen op een rij gezet.

man en vrouw bekijken tijdschriften aan keukentafel

Elk voorjaar stuurt je gemeente je een WOZ-beschikking als onderdeel van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), met daarin de vastgestelde WOZ-waarde van je huis en eventuele andere onroerende zaken. Ondanks dat je gemeente zo precies mogelijk de WOZ-waarde vaststelt, kan het zijn dat je een te lage of te hoge WOZ-waarde ontvangt. En ook als je denkt dat de waardering klopt, is het slim om die toch even te controleren.

1. Aankoopprijs rond waardepeildatum

Als je je woning rond de waardepeildatum (1 januari 2023) hebt gekocht en je hebt tot 1 januari 2024 geen grote veranderingen aan de woning aangebracht, dan zal de WOZ-waarde bij benadering gelijk zijn aan de aankoopprijs. In de volgende gevallen is de WOZ-waarde hoger dan de aankoopprijs:

  • Er is sprake van erfpacht.
  • De woning was verhuurd bij aankoop.
  • Je hebt de woning verkregen onder andere bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld van familie met korting of via een veiling.

De WOZ-waarde kan ook lager zijn dan de aankoopprijs. Dat is het geval bij een woning in aanbouw. In de WOZ-waarde houdt de gemeente er rekening mee dat de woning nog niet af is.

2. Taxatieverslag van de gemeente

Het is altijd verstandig om het taxatierapport op te vragen, ook als je denkt dat de WOZ-waarde klopt. Het taxatieverslag kun je, meestal via DigiD, kosteloos bij de gemeente opvragen. Hierin staat de onderbouwing van je WOZ-waarde op basis van maximaal 3 verkochte woningen. Deze woningen zijn rond de peildatum verkocht en vindt de gemeente representatief voor de bepaling van jouw WOZ-waarde. Bekijk of deze woningen inderdaad vergelijkbaar zijn met die van jou en of de gemeente rekening heeft gehouden met verschillen in bijvoorbeeld oppervlakte, luxeniveau of staat van onderhoud. Zo niet, dan kan dat een indicatie zijn dat bezwaar maken zinvol is. 

3. Taxatiekaart en grondstaffel

Naast het taxatieverslag kunt je ook de taxatiekaart en grondstaffel bij de gemeente opvragen. Gemeenten zijn in beginsel verplicht deze gegevens te verstrekken. Deze documenten bevatten namelijk gegevens die mede de grondslag voor de WOZ-waarde vormen. De zogenoemde "op de zaak betrekking hebbende stukken". Dit bepaalde de Hoge Raad in 2023. Op zo'n taxatiekaart staan onder meer gegevens over onder meer de kwaliteit van de woning, de staat van onderhoud het voorzieningenniveau en de ligging. De grondstaffel geeft aan op welke waarde de grond wordt gewaardeerd. Kijk ook of die gegevens ook voor de referentiewoningen opgenomen. Als dat niet het geval is vraag dan om een aparte grondstaffel voor de referentiewoningen. Door middel van de extra gegevens ben je nog beter in staat je WOZ-waarde te controleren en onderbouwen. Het kan zijn dat zo'n taxatiekaart en grondstaffel niet altijd even makkelijk leesbaar zijn. Vraag dan of de taxateur van de gemeente het kan toelichten.

4. WOZ-waardeloket

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Via het online WOZ-waardeloket kun je kosteloos WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen en toetsen of jouw WOZ-waarde juist is. De WOZ-waarde van andere woningen is een indicatie. Wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van jouw woning, dan is het alleen verwijzen naar WOZ-waarden van andere woningen onvoldoende omdat de WOZ-waarde wordt gebaseerd op prijzen van daadwerkelijk verkochte woningen. Ga je in bezwaar, probeer dan ook lagere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond de peildatum te vinden.

5. Verkoopprijzen vergelijkbare woningen via Kadaster

Bij het Kadaster kun je de koopsommen opvragen van vergelijkbare woningen; tegen betaling van € 3,35 krijg je een koopsommenoverzicht met de verkoopprijzen van de afgelopen vijf jaar binnen een postcodegebied. Vergelijk deze met je WOZ-waarde. Je zou ook nog eens bij een lokale makelaar kunnen informeren wat de prijzen zijn woningen die rond de peildatum verkocht zijn. 

Bij Calcasa kun je een WOZ-referentierapport laten opstellen. De kosten zijn € 19,50. Het WOZ-referentierapport is geen WOZ-taxatierapport en geeft niet de getaxeerde waarde van jouw woning aan. Het is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de best vergelijkbare, verkochte woningen rond de waardepeildatum. De referenties hebben vergelijkbare woningkenmerken zoals woningtype, woonoppervlakte, bouwjaar en perceelgrootte. Ze worden zoveel mogelijk in de nabijheid van jouw woning gezocht. Uit de best vergelijkbare referenties worden de drie gekozen die een hulpmiddel kunnen zijn bij het indienen van het bezwaar. Het is echter geen gevalideerd taxatierapport. Meestal zal dit rapport daarom op zichzelf onvoldoende gewicht hebben in een bezwaar- of beroepsprocedure. Via onze WOZ-check kun je wel zo'n rapport opvragen. De kosten daarvan bedragen € 49,50. Als je WOZ-waarde na bezwaar of beroep wordt verminderd, zullen de kosten voor dit rapport meestal worden vergoed. 

6. WOZ-check

Met de gratis WOZ-check ontdek je of bezwaar maken in jouw situatie zin heeft. Vul je adres en WOZ-waarde in en je krijgt snel inzicht in je kans van slagen.

7. Waardebepaling of taxatie

Een taxatierapport dat is opgesteld door een makelaar of beëdigd taxateur wordt in het algemeen als een gewichtig argument gezien bij een bezwaar- en beroepsprocedure. Je kunt de waarde van de woning rond de peildatum door een makelaar/taxateur laten bepalen. Het regelen van een taxatie kost meer tijd en er zijn hogere kosten aan verbonden. Een indicatie van de kosten ligt tussen € 500 en € 800. Een WOZ-desktoptaxatie zal goedkoper zijn. De tarieven voor een taxatie staan niet vast. Het is dus verstandig een offerte op te vragen. Laat alleen een taxatie uitvoeren als de financiële belangen groot zijn en je vrij zeker bent dat de waarde omlaag kan. Als je bezwaar of beroep (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, kun je namelijk in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding. Lees meer hierover in ons e-book De WOZ uitgelegd. In veel gevallen zal ook een WOZ-taxatierapport van WOZ-Consultants voldoende zijn om je bezwaar te onderbouwen. Je vindt deze via onze gratis WOZ-check. Het rapport kost € 49,50. Ook hiervoor geldt dat de kosten hiervan vrijwel altijd vergoed zullen worden wanneer je in het gelijk wordt gesteld.

e-book WOZ uitgelegd Regel met korting een taxatie bij NTS.

Veelgestelde vragen

Wat is de WOZ?

Niet alleen je huis, maar ook je garage of andere onroerende zaak heeft een WOZ-waarde. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die je gemeente je jaarlijks toestuurt. Meer weten over de Wet WOZ? We hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

De WOZ uitgelegd
man op ipad vrouw kijkt mee

Tags

WonenWonen-Belastingen

Meer doen met de WOZ

WOZ-check Zelf bezwaar makenHogere WOZ? Lagere hypotheekrente

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube