Schade door de gemeente

Je kunt op verschillende manieren schade oplopen door toedoen van de gemeente. Bijvoorbeeld als zij het bestemmingsplan in jouw buurt wijzigt, waardoor jouw woning minder waard wordt. Of als de gemeente vlakbij gaat bouwen en jouw huis daardoor bouwschade oploopt. Hieronder lees je wat je rechten zijn en wat je kunt doen.

Schade door wijziging bestemmingsplan

Het kan zijn dat jouw woning minder waard wordt omdat de gemeente bijvoorbeeld het bestemmingsplan wijzigt. Op de ruimte voor jouw woning kan nu bijvoorbeeld hoogbouw komen, terwijl de plek voorheen een agrarische bestemming had. Je kunt dan in aanmerking komen voor zogenoemde planschadevergoeding. Planschade is de term voor waardevermindering van onroerende zaken. Wanneer kom je in aanmerking voor planschadevergoeding? Hoe vraag je het aan en wat kost het?

Schade door wijziging bestemmingsplan

Schade bouwwerkzaamheden gemeente

Raakt je woning beschadigd door bouwwerkzaamheden in opdracht van de gemeente? Dan kun je schadevergoeding eisen van de veroorzaker van de schade. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat de schade ook echt door de bouwwerkzaamheden is ontstaan. Dat kan op twee manieren.

  1. Het beste is via een bouwexploit. Hierin stel je de (hoofd-)aannemer van de gemeente bij voorbaat aansprakelijk voor eventuele schade en vraag je een nulmeting (schouwrapport) van de situatie voor de bouw. Bij een nulmeting wordt de staat van je huis vóór de bouw bepaald. De aannemer is niet verplicht de nulmeting uit te voeren. Je kunt ook zelf een nulmeting laten uitvoeren en laten ondertekenen door de (hoofd-)aannemer. Stuur het bouwexploit naar B en W van je  gemeente en naar de betrokken (hoofd-)aannemer.
  2. Je kunt ook zelf foto's maken voor de start van de werkzaamheden en de (hoofd-)aannemer ervoor laten tekenen dat de foto's de staat van je woning weergeven voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien de (hoofd-)aannemer hiertoe niet bereid is, kun je de foto's tegen betaling laten registreren bij een notaris.

Schade tijdens bouwwerkzaamheden

Is de bouw al bezig en heb je geen bouwexploit verstuurd, maar is er wel schade? Dan kun je alsnog schadevergoeding eisen. De bewijslast ligt dan wel bij jou. Stel de (hoofd-)aannemer, de veroorzaker (bijvoorbeeld de onderaannemer die de werkzaamheden feitelijk verricht heeft) en de gemeente per brief aansprakelijk. Neem in de brief de volgende punten op:

  • Geef aan dat je de gemeente aansprakelijk acht voor de geleden en te lijden schade.
  • Noem welke schade tot nu toe is opgetreden.
  • Vraag een antwoord binnen een redelijke termijn. Bijvoorbeeld twee weken.

Als de schade heel urgent is, dring dan aan op een snellere reactie of zelfs stilleggen van de werkzaamheden.