Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackSchade door gemeente

Wijziging bestemmingsplan: planschade

Stel de gemeente wijzigt het bestemmingsplan. Je huis wordt daardoor minder waard. Dan kun je recht hebben op planschade.

vrijstaande Huizen

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan van de gemeente staat wat de mogelijkheden zijn qua bebouwing en gebruik van de ruimte in de gemeente. De ruimtes hebben verschillende bestemmingen. Bijvoorbeeld een woon-, horeca-, bedrijfs- of agrarische bestemming. Onderdeel van het bestemmingsplan is de plankaart. Dit is een soort landkaart van het gebied waarop je de bestemmingen kunt zien. In bestemmingsplannen staan ook bouw- en gebruiksvoorschriften voor de verschillende bestemmingen. Bijvoorbeeld dat in een bepaald gebied goten niet hoger mogen zijn dan zes meter of dat een woning maximaal 500 kubieke meter mag zijn. Heb je voor jouw bouwplan een vergunning nodig? Dan toetst de gemeente jouw bouwplan aan het bestemmingsplan.

Je kunt het bestemmingsplan inzien bij jouw gemeente. Ook is er een digitale versie van het bestemmingsplan beschikbaar via de website van jouw gemeente of via ruimtelijkeplannen.nl.


Hoe vraag je planschadevergoeding aan?

Je vraagt planschadevergoeding aan bij het college van Burgemeester en Wethouders van je gemeente. Dit moet schriftelijk. Gemeenten hebben hiervoor vaak een standaardformulier beschikbaar waar je gebruik van kunt maken. Leg in je brief duidelijk uit waarom je vindt dat je planschade hebt geleden. Je kunt jouw verzoek pas indienen als de wijziging van het bestemmingsplan of andere planologische wijziging volledig rond is.

Wanneer kom je in aanmerking voor planschade?

Om planschadevergoeding te krijgen moet er aan verschillende criteria zijn voldaan. Van belang is onder andere het volgende:

  • Je mag niet van de wijziging hebben geweten of hebben kunnen weten toen je de woning kocht. Bijvoorbeeld: was de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen op het moment van aankoop al in volle gang? Dan kom je niet voor planschade in aanmerking.
  • Je moet planschade aanvragen binnen vijf jaar nadat het besluit waardoor je planschade hebt geleden onherroepelijk (definitief) is geworden.

Wat kost de aanvraag?

Het college van B en W mag leges vragen voor de behandeling van je verzoek om planschadevergoeding. Normaal is dat € 300. De gemeente kan dit bedrag met maximaal tweederde deel verhogen of verlagen. Dat wil zeggen dat de leges minimaal € 100 en maximaal € 500 bedragen. Als B en W je verzoek om planschadevergoeding toewijst, krijg je de leges terug.

Hoe wordt planschade bepaald?

De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En niet via een vergelijking van de feitelijke situaties. Dat wil zeggen dat het gaat om de vraag wat volgens het oude bestemmingsplan maximaal mogelijk was. En wat de maximale mogelijkheden zijn onder het nieuwe bestemmingsplan.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat als er hoogbouw voor jouw deur komt, dit volgens het oude bestemmingsplan ook al (gedeeltelijk) had gekund. Ook als geen gebruik is gemaakt van de bestaande mogelijkheden, moet daarmee wel rekening worden gehouden. Bij de bepaling van de planschade moet dus de bestaande mogelijkheden als het ware worden 'afgetrokken' van de nieuwe mogelijkheden. Het nadeel dat per saldo overblijft is de planschade. De gemeente schakelt hiervoor een deskundige in.

Eigen risico

Als B en W vindt dat je planschade hebt geleden door een wijziging van de bestemming in jouw omgeving, krijg je niet de volledige schade vergoed. Je hebt een eigen risico van minimaal 2 % van de waarde van je woning.

Dus als je een woning hebt met een waarde van € 200.000 en de waardevermindering is € 40.000, dan krijg je een vergoeding van € 40.000 min 2 % van de waarde van de woning. Dat is € 36.000.

Bezwaar maken

Als B en W jouw verzoek afwijst of naar jouw mening onvoldoende schadevergoeding toekent, dan heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Je doet dit door een bezwaarschrift in te dienen bij B en W van jouw gemeente. Als ook dit wordt afgewezen, kun je in beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Ook hier geldt dat je binnen zes weken moet reageren. De laatste stap is hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook interessant in kennisbank

Moet ik een taxatie van de omvang van de planschade indienen bij mijn verzoek om vergoeding?Wat kan ik doen tegen het besluit van de gemeente over de hoogte van de planschadevergoeding?Kan de gemeente eisen dat ik een planschadeverhaalsovereenkomst onderteken?

Tags

WonenWonen-OnderhoudWonen-Woonsituatie

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Eigen Huis Magazine september 2023

Eigen Huis Magazine september 2023
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube