Belangrijke wijziging subsidie (hybride) warmtepomp 2022

Geplaatst op 18 nov 2021 , bijgewerkt 18 nov 2021, 16:05

Eind oktober is aangekondigd dat er extra subsidie komt in 2022 voor hybride warmtepompen. Het subsidiebedrag wordt dan waarschijnlijk verhoogd van 20% naar 30%. Belangrijke wijziging, ten opzichte van eerdere berichtgeving, is dat deze subsidie alleen geldig is voor installaties die in 2022 zijn geïnstalleerd. 

Eerder is aangekondigd dat huiseigenaren ook voor dit verhoogde subsidiebedrag in aanmerking zouden komen wanneer zij de installatie in 2021 plaatsen. Dit is nu gewijzigd. Huiseigenaren die tot en met eind december 2021 een hybride warmtepomp installeren komen waarschijnlijk alleen in aanmerking voor de huidige subsidievoorwaarden en subsidiebedrag van 20% van de gemiddelde totale investeringskosten.

De exacte voorwaarden voor de subsidie van hybride warmtepompen in 2022 wordt naar verwachting begin december bekend gemaakt. Daarin staan ook de nieuwe bedragen per type installatie. De subsidie voor hybride warmtepompen kan aangevraagd worden via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Meer informatie