Reservefonds VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Uit het reservefonds kunnen grote uitgaven voor onderhoud worden gedaan, bijvoorbeeld aan het dak of aan leidingwerk. Het geld voor het reservefonds moet op een afzonderlijke bankrekening staan op naam van de VvE.

Minimaal spaarbedrag

Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars in werking getreden. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. De VvE heeft 3 jaar de tijd om aan deze verplichting om te reserveren te voldoen. 

Uitzonderingen

Om te voorkomen dat verhuurders en kleinere VvE’s onnodig worden belast, mag in twee gevallen van het verplicht sparen worden afgeweken:

  • Wanneer de eigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan de VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt vervolgens het bedrag op de eigenaar.
  • Wanneer viervijfde (80 %) van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van het storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.  

Meerjarenonderhoudsplan

Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? In een MJOP voor een appartementencomplex staat welk onderhoud in welk jaar en tegen welke kosten verricht moet worden. Het doel hiervan is om het onderhoud en de kosten te spreiden over een aantal jaren. Een MJOP geeft dus goed weer hoe de staat van een gebouw is en welke onderhoudsmaatregelen in de loop van de jaren nodig zijn.

VvE en belastingaangifte

Als lid van de VvE ben je mede-eigenaar van de reserves van de VvE. Jouw aandeel in de reserves van de VvE valt in box 3. Dit geldt voor zowel de algemene reserves als voor de reserves die voor specifiek onderhoud zijn bestemd.

Moet ik mijn aandeel in de VvE-reserves opgeven in box 3?