Slimme meter

Een slimme meter is een digitale energiemeter waarmee jouw netbeheerder je meterstanden op afstand kan aflezen. Sinds 2015 krijgen alle huishoudens een slimme meter aangeboden. De analoge gas- en elektriciteitsmeters worden straat voor straat vervangen.  

Waarom een slimme meter? 

Energie besparen 

In Europees verband is afgesproken dat het energieverbruik in Nederland omlaag moet. Met een slimme meter kunnen huishoudens hun energieverbruik makkelijker in de gaten houden dan met een oude energiemeter. Ze krijgen namelijk maandelijks een kosten- en verbruiksoverzicht toegestuurd. Verder zijn er ook allerlei besparingsproducten te koop die op de meter aangesloten kunnen worden. 

Beheersbaar energienet 

De slimme meter wordt ook geïnstalleerd omdat steeds meer mensen zelf energie gaan opwekken met zonnepanelen. Die mensen nemen niet alleen stroom af van het energienet, maar leveren vaak ook stroom terug. Netbeheerders krijgen hier door de slimme meter beter inzicht in. Dat inzicht is belangrijk om het net goed te kunnen blijven beheren. 

Wisselende energieprijzen 

Mogelijk bieden energieleveranciers in de nabije toekomst wisselende energietarieven aan. Met een app die communiceert met de slimme meter kunnen huishoudens zien wanneer de energieprijzen laag zijn, of juist hoog. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten als de stroomprijs laag is.

Wanneer?

Netbeheerders bieden de slimme meter straat voor straat aan. Als je wilt weten wanneer je aan de beurt bent, kijk je op de website van je netbeheerder. Controleer hier wie de netbeheerder in jouw regio is.

Ben je nog niet aan de beurt, maar wil je wel een slimme meter? Dan betaal je daarvoor € 71,40 (inclusief btw). Bij de landelijke verspreiding is de meter gratis. 

Inzicht in energieverbruik

Met een slimme meter krijg je inzicht in jouw energieverbruik. Dat kan op verschillende manieren: 

 • Elke maand geeft de slimme meter jouw energiestanden door aan de netbeheerder. Die stuurt ze door naar de energieleverancier. Je ontvangt 12 x per jaar een kosten- en verbruiksoverzicht.
 • 1 x per jaar krijg je een eindafrekening.
 • Als je toestemming geeft, kan de netbeheerder jouw verbruiksgegevens ook dagelijks doorsturen naar een onafhankelijke dienstenaanbieder. Van zo'n aanbieder krijg je een dagelijks verbruiksoverzicht.
 • De slimme meter kan ook worden gekoppeld aan een computer of display (een energiemanager), zodat je inzicht krijgt in je actuele verbruik. Vind de energiemanager die bij je past via www.energieverbruiksmanagers.nl

Accepteren of weigeren?

Vanaf 2015 wordt de slimme meter op grote schaal aangeboden. Als je de meter krijgt aangeboden, kun je deze accepteren, weigeren of laten uitzetten.

Accepteren

De meter wordt geïnstalleerd en de netbeheerder zet de communicatiemodule aan. De netbeheerder kan daardoor op afgesproken momenten de meterstanden op afstand aflezen. Je ontvangt vervolgens elke twee maanden een kosten- en verbruiksoverzicht.

Weigeren

Je mag de slimme meter weigeren. Je netbeheerder installeert dan een digitale meter zonder communicatiemodule. De meter is dan niet uit te lezen. Werkt jouw meter nog goed? Dan kan deze tot het einde van de levensduur blijven hangen. Je moet zelf je verbruiksgegevens doorgeven. Als je de slimme meter hebt geweigerd en jouw oude meter gaat stuk, dan ontvang je een andere meter. Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is.

Uitzetten

Je kunt de meter ook laten installeren, maar de communicatiemodule laten uitschakelen. De netbeheerder kan dan niet op afstand gegevens aflezen en je moet zelf je meterstanden doorgeven.  

Privacy

Netbeheerders en energieleveranciers zijn aan strenge privacyregels gebonden. Zij kunnen met behulp van de slimme meter niet zien wat voor apparaten jij in huis hebt en wat je leefpatroon is. De meterstanden mogen wettelijk slechts in 4 gevallen worden uitgelezen:

 • 1 x per jaar om je jaarrekening op te stellen.
 • Voor een tussentijds overzicht (12 x per jaar).
 • Als je van energieleverancier verandert of verhuist naar een andere woning.
 • Wanneer aflezen noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van het energienet.

Vaker dan hierboven beschreven wordt de slimme meter niet uitgelezen, tenzij je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. In dat geval leest de netbeheerder de gegevens aan het einde van de dag uit en stuurt deze dan door aan de energieleverancier of aan een onafhankelijke dienstaanbieder.

Zonnepanelen

Wie een zonnestroomsysteem laat installeren, moet dit systeem aanmelden op energieleveren.nl. De netbeheerder kijkt dan of de energiemeter geschikt is voor het terugleveren van stroom. Als dat niet het geval is, plaatst hij kosteloos een nieuwe energiemeter. Zodra de zonnepanelen zijn aangemeld, geeft de netbeheerder dit door aan de energieleverancier. 

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Vereniging Eigen Huis is voorstander van een slimme meter, zolang deze:

 • bijdraagt aan de bewustwording van energieverbruik;
 • geen extra kosten voor de consument met zich meebrengt;
 • de privacy van consumenten niet schendt.

Succesvolle lobby

In 2009 wilde de overheid de installatie van slimme meters verplichten. Diverse consumentenpartijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, voerden daartegen een succesvolle lobby. Daardoor kiezen consumenten nu zelf of ze gebruikmaken van de slimme energiemeter. Netbeheerders moeten daarom extra goed hun best doen om de meter te laten aansluiten bij de behoeften van consumenten. Dit komt de kwaliteit ten goede. 

Onderzoek

Vereniging Eigen Huis deed in de zomer van 2016 een onderzoek naar de slimme meter. Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van Vereniging Eigen Huis. Centrale vraag is: wat vinden leden van de slimme meter?

Bekijk de onderzoeksresultaten