Opstalverzekering

Ga je een huis kopen, dan heb je een opstalverzekering nodig. Hiermee is je woning verzekerd tegen schade. Wat dekt een opstalverzekering, hoe bepaal je het verzekerde bedrag en wat kost het verzekeren van opstal? Op deze en meer vragen lees je hieronder het antwoord.

Wat is een opstalverzekering?

Met een opstalverzekering verzeker je je woning tegen schade door brand, storm en inbraak. Je hebt verschillende soorten dekkingen bij een opstalverzekering:

 • Uitgebreide Verzekering
  Dekking tegen brand, diefstal, ontploffing en blikseminslag, stormschade (windkracht 7 of meer), diefstal, vandalisme en neerstortende vliegtuigen.
 • Extra uitgebreide Verzekering
  Extra dekking voor brand- en blusschade, rook en roetschade door water dat via de begane grond is binnengestroomd en schade door hak- en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen.
 • All-risk verzekering
  Extra dekking tegen alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, plotseling en onverwacht ontstaan. 

Tip! Onze opstalverzekering als beste uit de test

Onze opstalverzekering komt als beste uit de test bij de Consumentenbond. Regel de opstalverzekering makkelijk en snel via Eigen Huis Verzekeringsservice. Je kunt direct je premie berekenen en bent verzekerd van goede voorwaarden.

Wat valt er onder een opstalverzekering?

De opstal bestaat uit je woning en alle onroerende goederen die bij de woning horen: schuurtjes, schuttingen, leidingen, zonnepanelen, centrale verwarming en sanitair. Je kunt ook glas en de fundering meeverzekeren. Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten. Sommige verzekeraars vergoeden wel het overlopen of begeven van (een dijk langs) een kanaal, beekje of kleine rivier als dit niet komt door lokale neerslag. Verzakking is bij bijna alle verzekeraars niet gedekt; of dit nu door gaswinning of droogte is ontstaan, maakt niet uit.

Wanneer helpt de overheid als de verzekeraar een ramp of ongeval uitsluit?

In uitzonderlijke gevallen kun je vaak compensatie krijgen van de overheid door een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts). De overheid bepaalt wanneer je daarvoor in aanmerking komt en welk bedrag je vergoed krijgt. 

Is een opstalverzekering verplicht?

Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met hypotheek heeft. De opstalverzekering moet ingaan op de dag dat de woning wordt overgedragen of opgeleverd. Maar ook als je geen hypotheek meer hebt, is het verstandig een opstalverzekering af te sluiten.

Wat kost een opstalverzekering?

De hoogte van de premie van een opstalverzekering hangt onder andere af van:

 • de bouwaard van je woning (hout, steen, pannendak, riet)
 • de staat van onderhoud
 • de herbouwwaarde
 • je woonplaats
 • de hoogte van je eigen risico

Voor bijzondere panden, zoals monumenten, kunnen afwijkende voorwaarden en premies gelden.

Tip! Bereken direct je premie

Weten wat een opstalverzekering kost? Bereken direct je premie op Eigen Huis Verzekeringsservice. Onze opstalverzekering komt als beste uit de test bij de Consumentenbond.

Is een opstalverzekering hetzelfde als een woonhuisverzekering?

Ja, dit is een andere naam voor een opstalverzekering.

Hoe bepaal je het verzekerde bedrag?

Sluit je een opstalverzekering af, dan moet de waarde van de opstal worden vastgesteld. Het gaat hierbij om de herbouwwaarde van het huis, het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen. Verzekeraars gebruiken hiervoor herbouwwaardemeters

Veel verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering, bij andere verzekeraars ben je voor een standaardbedrag verzekerd. Steeds meer verzekeraars bepalen de herbouwwaarde op basis van beschikbare data uit bijvoorbeeld de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), kadastergegevens en de WOZ-waarde.

Wie regelt de opstalverzekering voor een appartement?

Heb je een appartement, dan sluit de Vereniging van Eigenaars (VvE) een opstalverzekering af voor het hele gebouw. Voor sommige zaken in je eigen appartement, zoals een dure keuken, kun je een extra dekking afsluiten via je inboedelverzekering. Onder de rubriek 'eigenaarsbelang' geef je de extra dekking aan.

Wat is een verzekeringskaart?

De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. Je kunt daarmee in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wordt vergoed, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. Je kunt dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Lees meer over verzekeringen

Inboedelverzekering

Door inbraak, brand of lekkage kan je inboedel flinke schade oplopen. Met een inboedelverzekering ben je hiervoor verzekerd. Over de inboedelverzekering

Aansprakelijkheid

Veroorzaak jij of veroorzaakt je kind of huisdier schade aan anderen? Je kunt je hiervoor verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering. Over aansprakelijkheid

Overlijdensrisico

Als je een hypotheek wilt afsluiten, heb je vaak een overlijdensrisicoverzekering nodig. Over overlijdensrisico

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering keert een bedrag uit als je inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Over de woonlastenverzekering