Energiebelasting

Huishoudens betalen energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. De belasting moet consumenten stimuleren zuiniger met energie om te gaan.

Prinsjesdag - wat verandert er in 2021?

Update: 15 september 2020
De belasting op elektriciteit daalt en de belasting op gas stijgt. Hiermee wil het kabinet duurzamer energieverbruik stimuleren; overstappen van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties wordt aantrekkelijker. De energiebelasting draag je af via je energierekening.

Meer over de plannen

De belasting wordt via de energierekening in rekening gebracht. Energieleveranciers dragen de belasting af aan de Belastingdienst. De tarieven van de energiebelasting verschillen per jaar. Huishoudens betalen 21 % btw over de energiebelasting.

Opslag duurzame energie

Sinds begin 2013 betalen huishoudens naast de energiebelasting ook een heffing die bedoeld is om de productie van duurzame energie te stimuleren. Deze opslag duurzame energie staat net als de energiebelasting op de energierekening. De hoogte van de opslag is afhankelijk van het energieverbruik.

Vermindering energiebelasting

Een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. Daarom hoeft daarover geen energiebelasting betaald te worden. Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. Voor een onroerende zaak met een verblijfsfunctie, een woonhuis, is dit € 436 (excl. btw) per jaar. Vanaf 2015 is de heffingskorting voor ruimten zonder verblijfsfunctie, zoals de algemene ruimten van een appartementencomplex, afgeschaft.

Teruggave energiebelasting

Sommige huishoudens en Verenigingen van Eigenaren kunnen in aanmerking komen voor een teruggave energiebelasting.

Salderen

Huishoudens die zelf duurzame energie opwekken (bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windturbine) mogen gebruikmaken van de salderingsregeling. Een deel van de opgewekte energie verbruik je zelf en wat je niet meteen zelf kunt gebruiken, lever je via dezelfde aansluiting terug aan het openbare net. Als jouw elektrische apparaten energie nodig hebben, maar jij op dat moment geen of te weinig energie zelf opwekt, dan levert jouw energiebedrijf jou het verschil. Op je energierekening staat hoeveel energie je geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf en ook wat je hebt teruggeleverd.

Salderen houdt in dat de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het energieverbruik dat je hebt afgenomen van je energieleverancier. Door deze verrekening ontvang je dezelfde prijs (inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en leveringskosten) voor de teruggeleverde energie als die je betaalt voor de energie die je op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

In 2019 is besloten de salderingsregeling ongewijzigd voort te zetten tot 2023. Dat is dus twee jaar langer dan eerder was vastgesteld. De minister heeft aangekondigd om per 2023 de salderingsregeling in acht jaar af te bouwen.

Verlaagd tarief energiebelasting

Sinds 1 januari 2015 krijgen Verenigingen van Eigenaren een belastingkorting als zij duurzame energie opwekken. Voorwaarde is dat de stroom wordt verbruikt door kleinverbruikers en dat de leden van de Vereniging van Eigenaren in een postcoderoos rond de installatie wonen. De postcoderoos is de postcode van de installatie plus de aangrenzende postcodes.

Met ingang van 1 januari 2016 is voor duurzaam opgewekte energie binnen deze regeling geen energiebelasting verschuldigd. De korting maakt sindsdien dus plaats voor een volledige vrijstelling. Ook zijn de voorwaarden in de geografische afbakening (postcoderoos-voorwaarde) aangepast. Daardoor kunnen meer mensen deelnemen aan een project.

Bereken jouw belastingontwikkeling

Reken met onze Energiebelastingtool uit wat de belastingontwikkeling in 2020 voor je betekent. De uitkomst is een weergave van de ontwikkeling van de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw. De tool geeft dus alleen inzicht in de ontwikkeling van de belastingen op je energierekening. Je rekening bestaat ook nog uit leveringskosten en netwerkkosten.

Lees meer

Snel en eenvoudig energie besparen

Van laagdrempelige tips tot overstappen naar een andere energieleverancier. Ontdek hoe je eenvoudig kunt besparen. Over energie besparen

Bereken je energiebelasting

Je energierekening bestaat voor bijna de helft uit energiebelastingen. Wijzigingen in de belastingen hebben invloed op je energierekening.  Naar de Energiebelastingtool