Subsidie voor duurzame energie: 10 vragen

Voor duurzame maatregelen kun je als huiseigenaar subsidie aanvragen. De overheid heeft hiervoor de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE). Voor welke maatregelen geldt de ISDE? En wat zijn de voorwaarden? Dat lees je in 10 veelgestelde vragen en antwoorden

Update 19/05/2022

Vanaf 2023 is het voor eigenaar-bewoner ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als er na 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd is. In dat geval krijg je tot 15% van de kosten als subsidie terug.

> Website RVO

> Contact RVO

1. Voor welke maatregelen geldt de ISDE?

De ISDE geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen (dak-, spouw-, gevel-, zolder/vlieringvloer, vloer- en bodemisolatie of HR-glas), aansluiting warmtenet

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor de ISDE?

Je komt in aanmerking voor de ISDE als je eigenaar bent van de koopwoning en deze woning je hoofdverblijf is of direct na de verbouwing wordt. Het apparaat (zonneboiler of warmtepomp), aansluiting warmtenet en/of de isolatiemaatregelen zijn nieuw aangeschaft én je kunt dit aantonen met een betaalbewijs.

3. Welke voorwaarden gelden voor de ISDE?

Voor elke maatregel gelden andere voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de ISDE. Hieronder een overzicht. 

IsolatieWarmtepompZonneboilerAansluiting warmtenet

Nemen van twee isolatiemaatregelen of combineer één isolatiemaatregel en aanschaf warmtepomp of zonneboiler.

Nemen van één maatregel (oftewel warmtepomp).

Nemen van één maatregel (oftewel zonneboiler).

Een aansluiting op een warmtenet.

Er geldt een minimum voor de te isoleren oppervlakte.

Je laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór of op 30 juni 2018.Je laat de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier.

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de te isoleren oppervlakte.

Je hebt de warmtepomp na 30 juni 2020 laten installeren.

Je hebt de zonneboiler na 30 juni 2020 laten installeren.

De aansluiting op het warmtenet is gerealiseerd voordat je een aanvraag gaat doen, maar niet voor 1 januari 2021.
Let op! sommige isolatiemaatregelen worden gezien als één maatregel. Bijvoorbeeld een combinatie van vloer- en bodemisolatie.

Overige voorwaarden:

  • Binnen 12 maanden na installatie van het eerste apparaat, isolatiemaatregelen en/of aansluiting warmtenet moet je een subsidieaanvraag indienen.
  • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag je niet zelf doen.
  • Je laat de warmtepomp, zonneboiler installeren in een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
  • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil. 
  • Per 21 april 2021 kun je als woningeigenaar ISDE combineren met gemeentelijke of provinciale subsidies.

4. Waar vraag ik de ISDE aan?

De subsidie vraag je aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar vind je ook een stappenplan zodat je precies weet wat je nodig hebt om de aanvraag in te kunnen dienen.

 subsidie aanvragen (ISDE) 

5. Wanneer vraag ik de ISDE aan?

De subsidie kan aangevraagd worden binnen 12 maanden na installatie of uitvoering van de eerste maatregel.

6. Hoeveel subsidiebudget is er beschikbaar?

In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet.

7. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Met de rekentool van de RVO weet je hoeveel subsidie je kunt verwachten.

8. Kan ik subsidies en andere financiering combineren?

Ja dat kan. Je kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de installatie van een zonneboiler installeren of isolatie van het dak. Je kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteer je van het lage btw-tarief van 9% op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan alleen als je ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021. 

9. Zijn er ook nog regionale subsidies voor energiebesparende maatregelen en kan ik deze combineren met ISDE?

Ja er zijn ook regionale subsidies aan te vragen, wil je weten welke subsidie jouw gemeente of provincie heeft kijk dan op de energiesubsidiewijzer. Vanaf 21 april 2021 kun je de regionale subsidie combineren met de landelijke ISDE.

10. Kan ik als VvE de ISDE aanvragen?

VvE's kunnen de ISDE voor zakelijke gebruikers aanvragen voor warmtepomp, zonneboiler, aansluiting warmtenet, kleinschalige windturbine en zonnepanelen. Bekijk met de online Energiesubsidiewijzer welke subsidies er zijn.

Meer over VvE en verduurzamen

Lees meer over het financieren van een verduurzaming

Subsidies, leningen en belastingen

Hoeveel energiebelasting betaal ik? Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen? Over financieren en belastingen

Geld lenen voor energiebesparing

Heb je onvoldoende geld voor energiebesparende maatregelen? Kijk wat de mogelijkheden zijn voor het afsluiten van een lening. Over leningen

Heb je even? Zo vraag je subsidie aan

Het aanvragen van subsidie voor energiebesparende maatregelen blijkt knap lastig. Lees het artikel uit Eigen Huis Magazine. Lees het artikel

Subsidieregeling vereenvoudigd

De subsidieregeling is vereenvoudigd. Wat zijn de gevolgen? Lees het artikel uit Eigen Huis Magazine.  Lees het artikel