Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVvE Financiering

Subsidie energiebesparing voor VvE's

Als VvE kun je diverse subsidies aanvragen voor het verduurzamen van je appartementencomplex. Zo zijn er bijvoorbeeld de SVVE, de ISDE, de SCE en de SAH. Lees alles over deze subsidies voor duurzame energie.

Zonnepanelen op appartementencomplex. Subsidies voor het verduurzamen van je VvE.

SVVE: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. De subsidie is bedoeld voor VvE's om de subsidie VvE verduurzaming aan te vragen. Het is een combinatie van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE's en Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 is het totale budget voor deze VvE subsidies € 48.5 miljoen voor subsidies energieadvies en verduurzamingsmaatregelen en 10 miljoen voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. 

De SVVE bestaat uit vier onderdelen:

Belangrijke voorwaarden SVVE

 • De vereniging heeft minstens 1 koopwoning met een eigenaar en bewoner. 
 • De VvE moet de aanvraag voor de verduurzamingsmaatregelen indienen voor de start van de renovatie.
 • Het indienen van de subsidie energieadvies en/of onderzoeken dien je in één keer achteraf in.
 • Het oplaadpuntenadvies moet ook achteraf worden ingediend. Basislaadinfrastructuur vraagt de VvE aan vóór de uitvoering start.
 • De eigenaren én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. 
 • De VvE kan 1 isolatiemaatregel nemen hiervoor is de subsidie maximaal 15 % van de isolatiekosten, neemt de VvE minimaal 2 isolatiemaatregelen of een combi van 1 isolatiemaatregel met bijvoorbeeld een warmtepomp dan is de subsidie maximaal 30%. 
 • De VvE laat alle maatregelen uitvoeren door een bouwbedrijf. 
 • De verduurzamingsmaatregelen moeten binnen 2 jaar na de beschikking uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen. 
 • De uitvoering van een Zeer energiezuinig pakket (ZEP) en de centrale aansluiting op een warmtenet moet binnen 3 jaar na de beschikking worden uitgevoerd. 
 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype.
Aanvraagproces SVVE

Belangrijkste wijzigingen SVVE per 1 januari 2024

 • In 2024 is er subsidie voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen.
 • De VvE kan ook subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur naast de bestaande subsidie oplaadpuntenadvies.
 • Voor monumenten zijn de voorwaarden van de subsidie soepeler. De minimale isolatiewaarden zijn lager en er is subsidie voor voor- of achterzetbeglazing.
 • Er is een bonussubsidie voor biobased isolatiematerialen.
 • Warmtepompen met een label A+ of slechter komen niet meer aanmerking voor subsidie in 2024.
Meer over SVVE

ISDE: Subsidie voor duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2027 is het totale budget voor kleine windturbines € 20 miljoen. Vanaf 2024 is er geen ISDE-subsidie meer voor zonnepanelen.

Veelgestelde vragen over de ISDE

SCE: Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

Met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) kunnen VvE’s een tegemoetkoming ontvangen voor het opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht. De SCE is een meerjarige regeling en loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2026. De regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt het nu niet aanvragen. Er is elk jaar een nieuwe aanvraagronde tot 1 april 2026. Ga voor meer informatie naar RVO.nl.

Update 29 januari 2024
In de brief naar de  Tweede Kamer van demissionair minister Jetten staat dat de openstelling van 2024 is van 2 april tot en met 1 november 2024. Het aangekondigde budget voor 2024 is € 100 miljoen. 

Belangrijke aangekondigde wijzigingen 2024 zijn:

 • Verruiming vermogensgrens
 • Nieuwe categorieën
 • Versoepelen minimale leden-eis bij wind
 • Dakconstructieverklaring
 • Verlengen realisatietermijn
 • Tussentijds terugvorderen te veel betaalde voorschotten
 • Geen subsidie in periodes met negatieve prijzen


Aanvragen SCE

Dit zijn de veelgestelde vragen over de SCE

SAH: Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

Met de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) kunnen verhuurders ook gemengde VvE’s subsidie aanvragen. In een gebouw met een gemengde VvE wonen huurders en eigenaar-bewoners. Deze regeling heeft als doel om woningen sneller aardgasvrij te maken voor koken en verwarmen. 

Per 1 januari 2024 is de SAH verlengd tot 1 januari 2025. De uitvoeringstermijn is in 2024 gewijzigd naar 6 jaar. 

Er kan subsidie aangevraagd worden voor o.a.:

 • Het afkoppelen van de aardgasaansluiting bedoeld voor ruimteverwarming, koken en/of warmtapwater en het verwijderen van de gasmeter; 
 • Het aanpassen of vervangen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorzieningen voor koken en warmtapwater; 
 • Andere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de woning of het aansluiten van de woning op een warmtenet;
 • Het aansluiten van de woning op het warmtenet.

De SAH is een meerjarige regeling. Deze is gestart in 2020 en loopt door tot en met 2024. In totaal is er een budget van € 195,3 miljoen beschikbaar voor die hele periode.

Aanvragen SAH

Dit zijn de veelgestelde vragen over de SAH

Regionale subsidies voor VvE's

Er zijn gemeenten die regionale subsidies hebben voor VvE's. Ga hiervoor naar energiesubsidiewijzer.nl of de website van de gemeente.

30 minuten juridisch advies

Heb je als VvE een juridisch probleem en weet je niet precies hoe je verder moet? Of heb je meerdere juridische vragen die je wilt stellen? Onze juristen staan voor je klaar.

Neem contact op
Mevrouw belt vrolijk op balkon

Ook interessant in kennisbank

Welke subsidies kan een huiseigenaar of VvE krijgen voor energiebesparende maatregelen?Kan een VvE subsidie krijgen voor het aanschaffen van zonnepanelen?

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

Regel een MJOPVvE Juridisch advies bij problemenOpleveringskeuring algemene ruimtenVvE verzekeringHet besturen van een VvE

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube