Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackBestuur VvE

VvE-vergadering

Een VvE-vergadering vindt minstens één keer per jaar plaats. Maar wat wordt er besproken in deze vergadering? En hoe werkt het stemmen tijdens de vergadering? Je leest het hier.

Mensen kijken en luisteren naar de VvE vergadering

Meer informatie over de VvE-vergadering

Hoe vaak vergadert een VvE?

Een VvE-vergadering moet minimaal één keer per jaar plaatsvinden. Tijdens deze algemene ledenvergadering (ALV) neemt de Vereniging van Eigenaars belangrijke beslissingen op basis van stemmen, bijvoorbeeld over het onderhoud of verduurzaming van het pand of een wijziging in het huishoudelijk reglement.

Ook presenteert het bestuur tijdens de jaarlijkse vergadering de jaarrekening en het jaarverslag. De kascommissie heeft deze stukken gecontroleerd en geeft een advies aan de VvE. De VvE beslist vervolgens of de stukken worden goedgekeurd of afgekeurd, en of  decharge (vorm van goedkeuring) aan het bestuur wordt verleend. Het bestuur is na decharge niet meer aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

Vaker vergaderen

Vaker vergaderen kan natuurlijk, als het bestuur het nodig vindt of als de VvE-leden om een vergadering vragen. Meestal heeft de VvE hiervoor 10% van de stemmen nodig. 

Stappen voor het organiseren van een VvE-vergadering 

 1. Datum en plaats vaststellen - Plan een datum en plaats voor de vergadering. Bij kleine VvE's vindt de vergadering meestal bij één van de eigenaars thuis plaats. 
 2. Agenda maken - Bij een vergadering hoort een agenda waarop alle te bespreken punten staan. Hierop staan ook de onderwerpen waar een beslissing over genomen wordt, zoals de benoeming van bestuurders. De agenda moet voorafgaand aan alle leden van de VvE worden toegestuurd zodat iedereen op de hoogte is en zich eventueel kan voorbereiden.
 3. Versturen uitnodiging - Alle appartementseigenaren hebben toegang tot de vergadering en moeten daarom worden uitgenodigd voor de VvE-vergadering. Verstuur de uitnodiging met de agenda voor de vergadering minstens 15 dagen voor de geplande vergadering. Bij de uitnodiging kan ook een machtigingsformulier worden toegevoegd. Mocht een van de eigenaars niet aanwezig kunnen zijn, dan kan hij/zij op deze manier een ander machtigen om namens die persoon aanwezig te zijn bij de vergadering en te stemmen.
 4. Vergaderen - De voorzitter leidt de vergadering en checkt vooraf of er voldoende leden aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen, dat noemen we een quorum. Daarnaast zorgt hij ervoor dat alle agendapunten tijdens de vergadering worden besproken en beslissingen worden genomen. De meeste besluiten worden genomen op basis van een volstrekte meerderheid van stemmen. Soms is voor een besluit een gekwalificeerde meerderheid nodig. Vergeet tijdens de vergadering niet te (laten) notuleren. Meer over besluitvorming en stemverhoudingen in de VvE.
 5. Rondsturen notulen - Stuur na de vergadering de notulen rond, zodat alle appartementseigenaren (ook zij die niet op de vergadering aanwezig waren) op de hoogte zijn van wat er is besproken en welke besluiten zijn genomen.
Mensen kijken en luisteren naar de VvE vergadering

Toolkit VvE-vergadering 

In deze toolkit vind je handige documenten waarmee je onder andere jouw eerste VvE-vergadering kunt organiseren. Zo vind je hier een voorbeeldbrief om alle leden van de VvE uit te nodigen en een voorbeeld agenda voor de eerste VvE-vergadering. Met de volmacht maak je het voor leden mogelijk een ander een volmacht te geven om in zijn plaats ter vergadering te verschijnen en namens hem/haar te stemmen.

voorbeeld-uitnodigingsbrief-vve-vergadering.docx (docx)

voorbeeld-volmacht-vergadering.docx (docx)

voorbeeld-agenda-vve-vergadering.docx (docx)

Kunnen wij je helpen?

VvE heeft passende diensten voor het besturen van je VvE.

 • Juridisch advies bij conflicten

  Rechtspositiebepaling bij een conflict met een bewoner of professionele partij.

  Bekijk de mogelijkheden
 • Voorzitter/adviseur VvE-vergadering

  Voor structuur en hulp bij een VvE-vergadering

  Regel een voorzitter/adviseur
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

  Krijg inzicht in onderhoud en onderhoudskosten. Wij regelen het voor jou!

  Regel een MJOP
 • Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

  Inzicht in onderhoud, kosten en een planning van de verduurzamingsplannen van de VvE

  Meer over DMJOP
 • Opleveringskeuring voor VvE's

  Laat de algemene ruimten controleren op gebreken

  Vraag een keuring aan
 • Direct naar

  Regel een MJOPVvE Juridisch advies bij problemenOpleveringskeuring algemene ruimtenVvE verzekeringHet besturen van een VvE

  Eigen Huis Magazine

  Eigen Huis Magazine
  PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
  facebookinstagramlinkedintwitteryoutube