Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVerplichtingen VvE

AVG voor de VvE

Ook Verenigingen van Eigenaars (VvE) hebben te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar wat is de AVG eigenlijk en wat is belangrijk voor VvE's om hierover te weten? Je leest het hier.

Man en vrouw staan met hond bij appartementencomplex.

1. Houd een register van verwerkingsactiviteiten bij

Een VvE heeft een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat een VvE moet kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de AVG handelt. Hiervoor moet je een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. In het register staat informatie over de persoonsgegevens die de VvE verwerkt. Hoe dat register eruitziet (digitaal, op papier, een Excel-bestand of een Word-document) is niet aan regels gebonden.  

Een VvE moet in het register het volgende vastleggen:

 • Welke persoonsgegevens de VvE verwerkt
 • Met welk doel zij dit doet
 • Waar de persoonsgegevens vandaan komen
 • Met wie de VvE de persoonsgegevens deelt

2. Doel en grondslag gegevensverwerking

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van het complex op grond van de splitsingsakte. Registratie van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het heffen van de maandelijkse bijdragen en het houden van de vergaderingen. De gegevens worden dan ook verwerkt op grond van de akte van splitsing en de wet.

3. Vraag expliciet toestemming aan VvE-leden

De VvE moet van haar leden toestemming hebben om persoonsgegevens te verwerken als dit niet berust op de splitsingsakte en/of wet. Op welke manier dat moet, schrijft de AVG niet voor. Wel is het aan de VvE om aan te tonen dat ze een geldige toestemming heeft verkregen.

Een geldige toestemming is: 

 1. Vrijelijk gegeven: Als VvE mag je een lid niet onder druk zetten om toestemming te geven.
 2. Ondubbelzinnig: Het moet  duidelijk zijn dat er toestemming verleend is. Bijvoorbeeld door een mondelinge of schriftelijke verklaring. Je mag dus niet uitgaan van het ‘wie zwijgt stemt toe-principe’
 3. Specifiek: Een gegeven toestemming geldt steeds voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Zo mag de lijst van e-mailadressen van de VvE-leden voor de vergadering niet gebruikt worden voor de uitnodiging van een buurt barbecue
 4. Geïnformeerd gegeven: De VvE moet haar leden informeren over;

  > de identiteit van de VvE als organisatie,
  > het doel van elke verwerking waarvoor de VvE toestemming vraagt,
  > welke persoonsgegevens de VvE verzamelt en gebruikt,
  > het recht dat leden van de VvE hebben om de toestemming weer in te trekken. 

4. Stel een privacyverklaring op

Onder de AVG heeft een VvE een informatieplicht. Dit betekent dat een VvE verplicht is om leden duidelijk te informeren over wat de VvE met persoonsgegevens doet. Dit kan met een privacyverklaring. Bedrijven zetten zo’n privacyverklaring vaak op hun website. Een VvE heeft meestal geen eigen website. Zorg er dan voor dat de VvE-leden bijvoorbeeld een papieren versie van de privacyverklaring krijgen. 

In een privacyverklaring staan de rechten van de VvE-leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op inzage en het recht op correctie van gegevens, maar ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar. Het recht om vergeten te worden geldt bij een VvE alleen wanneer het VvE-lid geen eigenaar meer is. 

Lees meer over de privacyverklaring.

5. Meld een datalek altijd

Is er sprake van een datalek (bijvoorbeeld omdat de laptop van de voorzitter is gestolen met daarop de persoonsgegevens van VvE-leden), waardoor persoonsgegevens van leden potentieel gevaar lopen? Dan moet je dit datalek als VvE vastleggen en hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook meld je een datalek bij de leden van de VvE. 

Tip: Verstuur een e-mail altijd met e-mailadressen in de BCC.

Meer informatie

Lees meer over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook interessant in kennisbank

Wat moet de VvE doen om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

Regel een MJOPVvE Juridisch advies bij problemenOpleveringskeuring algemene ruimtenVvE verzekeringHet besturen van een VvE

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube