Huis verkopen met restschuld

Als de hypotheekschuld op uw huis hoger is dan de waarde van het huis, dan staat uw huis 'onder water'. Bij de verkoop blijft u dan zitten met een restschuld. 

Verwacht u dat u bij verkoop een restschuld overhoudt, neem dan voordat de verkoopprocedure begint contact op met uw hypotheekadviseur of geldverstrekker. Bespreek hoe u de eventuele restschuld gaat afbetalen. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen: de geldverstrekker kan de overdracht namelijk bij de notaris blokkeren. Uiteraard kunt u voor advies ook een afspraak maken bij één van onze onafhankelijke hypotheekadviseurs.

Restschuld berekenen

De hoogte van de restschuld berekent u als volgt: de verkoopprijs van de oude woning, minus de verkoopkosten van die woning, minus de eigenwoningschuld.

Verkoopkosten zijn kosten om de woning geschikt te maken voor verkoop of om de woning makkelijker te kunnen verkopen, zoals de courtage van de verkoopmakelaar. Eigenwoningschuld is het bedrag dat u heeft geleend voor de aanschaf, verbetering en het onderhoud van uw huis.

Rente restschuld aftrekbaar 

De rente is aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Die aftrek geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari  2018.  

Restschuld aflossen en financieren 

Om de restschuld te verkleinen kunt u tijdens de looptijd extra aflossen op de hypotheek. Na verkoop zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor de restschuld.

Lees meer over het aflossen en financieren van restschuld

Restschuld en NHG? 

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Onder bepaalde voorwaarden kan de restschuld worden kwijtgescholden.   

Lees meer over NHG en restschuld 

Ontbindende voorwaarde voor restschuld

Als u de financiering van uw restschuld nog niet rond heeft, neem dan een ontbindende voorwaarde op in de koopovereenkomst. De koper moet hiermee nog wel akkoord gaan. 

Huisonderwater.eu

Er is een speciale website voor huiseigenaren met een woning die onder water staat: huisonderwater.eu. Hier vindt u informatie en advies, om de financiële schade te beperken.   

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.