Restschuld financieren

Steeds meer geldverstrekkers bieden restschuldfinanciering aan. Hiermee is verhuizen naar een volgende koopwoning toch mogelijk als uw huidige woning onder water staat. 

Meer over een huis verkopen met een restschuld

Let wel: restschuldfinanciering zorgt voor hogere maandlasten. Ook zijn er voorwaarden aan verbonden, die per geldverstrekker verschillen. U moet in elk geval aan de actuele inkomensnormen voldoen. De rente van een restschuldfinanciering is onder voorwaarden aftrekbaar. De duur van de aftrek is 15 jaar. De aftrek geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018.   

Vereniging Eigen Huis bracht de verschillende voorwaarden per geldverstrekker in kaart:

Restschuld met NHG (PDF)
Restschuld zonder NHG (PDF) 

Extra aflossen

Uw woning op de langere termijn verkopen? Overweeg dan nu al extra af te lossen op de hypotheek. Kijk in uw hypotheekvoorwaarden hoeveel u per kalenderjaar boetevrij mag aflossen. Meer aflossen? Dan zult u veelal boeterente moeten betalen. Op de website van uw geldverstrekker staat hoe u een extra aflossing kunt aanmelden.  

Meer over aflossen

Aflossen met schenking

Voor schenkingen die worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld geldt een eenmalige vrijstelling van schenkbelasting. Vanaf 2017 is de eenmalig verhoogde schenking voor de eigen woning verder verhoogd tot € 100.000. Bij aflossing van een restschuld vervalt eveneens de eis dat de restschuld moet zijn ontstaan na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018.

Voorwaarde is wel dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is. In tegenstelling tot eerdere jaren stelt de Belastingdienst geen eisen aan wanneer de restschuld is ontstaan. De datum van het ontstaan van de restschuld is dus niet van belang.

De schenking van € 100.000 mag over drie jaar worden verspreid. In elk jaar dat u een schenking ontvangt, moet u dan aangifte doen bij de Belastingdienst. Als ontvanger van de schenking moet u daarnaast in het laatste jaar dat een schenking wordt ontvangen jonger zijn dan 40 jaar.

Aflossen met kapitaalverzekering of bankspaarrekening

Het is mogelijk de restschuld af te lossen met de tot de hypotheek behorende kapitaalverzekering of bankspaarrekening. Bespreek de mogelijkheden met uw geldverstrekker of hypotheekadviseur. Het geld moet tijdig vrijgemaakt worden om bij verkoop van de woning de restschuld af te kunnen lossen. Let ook op de belastingregels die hiervoor gelden.

Meer mogelijkheden

Eigen geld

Een restschuld kan worden betaald met eigen geld. Bedenk goed of u dit geld permanent kunt missen.

Lenen bij familie of kennissen

Lenen bij bekenden om een restschuld te financieren? Leg de voorwaarden van de lening goed vast en spreek een zakelijk rentepercentage vast. De Belastingdienst kan om inzage in uw administratie vragen. Een lening is een financiële verplichting; dit kan uw mogelijkheden voor een nieuwe hypotheek beperken. 

Persoonlijke lening bij de bank 

Op basis van uw inkomen en uw woon- en overige financiële lasten beoordeelt de bank of u een persoonlijke lening kunt krijgen. 

Betalingsregeling 

Heeft u onvoldoende eigen geld en lukt het niet om een lening af te sluiten? Wellicht is uw geldverstrekker bereid om een betalingsregeling te treffen. 

Regel de restschuldfinanciering op tijd

Het is belangrijk dat de financiering rond is voordat uw woning bij de notaris wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Op dat moment moet de hele hypotheek worden afgelost, inclusief de restschuld. Is het geld niet tijdig beschikbaar, dan kan de woning niet worden overgedragen. Voor u als verkoper kan dat financiële consequenties hebben.   

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.