Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van mijn nieuwbouwwoning?

Voor de beantwoording van de vraag is het van belang of de nieuwbouwwoning is opgeleverd vóór de  of pas daarna. 

Oplevering vóór de WOZ-toestandsdatum

Als de nieuwbouwwoning is opgeleverd vóór de , dan is de WOZ-waarde de volledige waarde van de afgebouwde woning inclusief grond en verbouwingen. Vaak komt dit overeen met de prijs die je er zelf voor hebt betaald, als je de nieuwbouwwoning hebt gekocht op of rond de . Onder gekocht wordt verstaan het moment dat je de koop- aanneemovereenkomst tekent bij makelaar of projectontwikkelaar. Is de koopsom niet rond de peildatum betaald, maar bijvoorbeeld al een jaar eerder, dan wordt als uitgangspunt de prijs genomen van vergelijkbare woningen die rond de peildatum zijn verkocht. 

Oplevering na de WOZ-toestandsdatum

Als de nieuwbouwwoning nog niet is opgeleverd vóór de toestandsdatum, dan geeft de WOZ-waarde de waarde weer van de grond en de waarde van wat er is gebouwd (opstal) tot de toestandsdatum. Vaak komt dit overeen met de waarde van de grond en de waarde van de bouw tot de toestandsdatum. 

Omdat de gemeente geen inzicht heeft in de waarde van de vervallen bouwtermijnen, stelt ze de WOZ-waarden van nog niet afgebouwde woningen vast zoals ook niet-woningen worden getaxeerd, namelijk volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum het uitgangspunt.

De totale bouwkosten van de woning vermenigvuldigt de gemeente met een voortgangspercentage van de bouw. Voor belastingjaar 2024 is de voortgang van de bouw op 1 januari 2024 bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van geüniformeerde bouwstadia.

  Voortgangspercentage
 appartement
 Voortgangspercentage
 eengezinswoning
 Ruwe laagste vloer complex gereed10 % 
 Ruwe begane grondvloer gereed 20 %
 Ruwe vloer appartement gereed25 % 
 Alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40 %
 Dak (complex) waterdicht60 %60 %

 

Aandachtspunten

  • Let op de waardebepalende factoren voor de WOZ-waarde
  • Ook als je een bestaande woning het afgelopen jaar hebt verbouwd, is de  van belang bij de WOZ-waardevaststelling.
  • Als je in de loop van het jaar eigenaar wordt van een woning of van bouwgrond en op de waardepeildatum nog geen eigenaar was, dan ontvang je toch een WOZ-waarde voor dat jaar. Deze WOZ-waarde geef je vervolgens op in de aangifte inkomstenbelasting die je het jaar daaropvolgend indient.

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

ehm-november-2023

ehm-november-2023
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube