Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Hoe verhoudt de WOZ-waarde zich tot mijn aankoopprijs?

Heb je de ontvangen van een nieuwbouwwoning of van een bestaande woning?

WOZ-waarde van een nieuwbouwwoning

Als het gaat om een nieuwbouwwoning dan is het de vraag of de nieuwbouwwoning al is opgeleverd vóór de ?

Opgeleverd voor de toestandsdatum
Is de nieuwbouwwoning al opgeleverd vóór de toestandsdatum, dan is de WOZ-waarde de volledige waarde van de afgebouwde woning inclusief grond en verbouwingen. Als je de nieuwbouwwoning hebt aangekocht rond de  dan komt de WOZ-waarde vaak overeen met de koopsom die je er zelf voor hebt betaald. 

Nog niet opgeleverd
Is de nieuwbouwwoning niet opgeleverd, dan vertegenwoordigt de WOZ-waarde de waarde van de grond en de waarde van de bouwkosten tot de toestandsdatum. Vaak komt dit overeen met de waarde van de grond en de waarde van de vervallen bouwtermijnen. De gemeente stelt de bouwkosten aan de hand van voortgangpercentages vast. Deze waarde ligt lager dan de eigen aankoopsom omdat de woning op de toestandsdatum nog niet volledig is opgeleverd.

De waarde van een nog niet-afgebouwde woning is geen verkoopwaarde, maar de gecorrigeerde vervangingswaarde. Dat is ook de manier waarop niet-woningen worden getaxeerd. De gemeente gaat daarbij dus niet van verkoopprijzen van andere woningen die in in aanbouw zijn. Voor de waardering is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend. 

Voor het inschatten van de bouwkosten kijkt de gemeente naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten vermenigvuldigt de gemeente met een vaste voortgangspercentage van de bouw. Voor belastingjaar 2023 is bijvoorbeeld de voortgang van de bouw op 1 januari 2023 (toestandsdatum) bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van geüniformeerde bouwstadia.

Voortgangspercentage

  Appartement Eengezinswoning
 Ruwe laagste vloer complex gereed 10 % 
 Ruwe begane grondvloer gereed  20 %
 Ruwe vloer appartement gereed 25 % 
 Alle ruwe verdiepingsvloeren gereed  40 %
 Dak (complex) waterdicht 60 % 60 %

WOZ-waarde van een bestaande woning

Als het gaat om een bestaande woning, dan is het de vraag of er verbouwingen zijn gedaan of schade is ontstaan aan de woning vóór de ?

Is dat het geval dan moet je er rekening mee houden dat deze factoren van invloed zijn op de . De WOZ-waarde kan dan hoger of lager uitvallen dan de koopsom die je ervoor hebt betaald, zelfs als je de woning rond de  hebt aangekocht.

Is dat niet het geval, dan is de toestandsdatum gelijk aan de waardepeildatum. Als je de woning hebt gekocht rond de waardepeildatum dan neemt de gemeente ook je eigen aankoopsom als uitgangspunt. Hierbij is de datum van koop van belang en niet de datum van levering bij de notaris (Hoge Raad 29-01-2016, 14/04882). In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, 24-11-2015, 15/00048 is een eigen aankoop van 5 weken na waardepeildatum als uitgangspunt voor de WOZ goedgekeurd. 

Aandachtspunten

  • Als je eigen aankoopprijs niet zakelijk tot stand is gekomen, omdat bijvoorbeeld een deel van de koopsom is geschonken, dan zal de eigen aankoopprijs niet het uitgangspunt zijn bij de WOZ-waardevaststelling. De WOZ-waarde wordt dan vastgesteld op de waarde die de meest biedende koper voor de woning zou hebben betaald op de .

Hoe nu verder

  • Dien een bezwaar in bij de gemeente als je het niet eens bent met de WOZ-waarde
  • De WOZ uitgelegd (pdf): juridische uitspraken (jurisprudentie) die je kunt gebruiken voor de onderbouwing van het bezwaar.
  • Gebruik onze voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde
  • Hulp nodig bij het maken van bezwaar? Raadpleeg een WOZ-adviseur of lokale makelaar. Sommige adviseurs werken tegen een geringe vergoeding of volgens het no cure no pay principe.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube