Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Kan een VvE gebruik maken van de btw aftrek in verband met de aankoop van zonnepanelen?

Ja, de VvE kan de betaalde btw over de aanschaf, installatie en onderhoud van aangeschafte zonnepanelen in aftrek brengen. Hiervoor moet zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De VvE heeft btw betaald over de aanschaf en installatie van zonnepanelen op of nabij het VvE gebouw. Met ingang van 1 januari 2023 geldt het 0 % btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen. Alleen voor geïntegreerde zonnepanelen geldt het reguliere btw tarief van 21 % als deze tegelijkertijd met de nieuwbouwwoning worden opgeleverd. 
 • Het gaat om een VvE die energie opwekt met zonnepanelen op het dak of in de tuin.
 • Er zijn minstens een paar momenten in het jaar dat de VvE de zelf opgewekte stroom niet direct zelf verbruikt maar teruglevert aan het net.
 • De VvE levert terug aan het net via een .
 • De energieleverancier de energie die de VvE teruggelevert met het verbruik in de gemeenschappelijke ruimte (voor de energiebelasting) of de VvE ontvangt een .

Geen aftrek

Voldoet de VvE aan één van bovenstaande voorwaarden niet? Bijvoorbeeld omdat de opgewekte energie van de VvE direct wordt verbruikt en op geen enkel moment wordt teruggeleverd aan het net. In dat geval is de VvE door de aanschaf van de zonnepanelen geen ondernemer voor de btw. De VvE kan dan de btw over aanschaf, installatie en onderhoud niet in aftrek brengen.

Gedeeltelijke aftrek

De btw-aftrek van VvE's is beperkt tot het aandeel in de totale opwek dat de VvE aan de leverancier teruglevert. Er is namelijk geen btw-aftrek mogelijk over het aandeel zelf opgewekte stroom die wordt gebruikt voor het beheer van gemeenschappelijke ruimten door een vereniging van eigenaren. 

Bij de btw-teruggave voor een VvE moet je rekening houden met de verhouding dat zonnepanelen btw belast gebruikt worden.

Berekening:

Levering stroom aan net
—————–———           x Betaalde btw op aanschaf en installatie
Totale opwek stroom

De btw-teruggave voor VvE’s moet daarom op kalenderjaarbasis berekend worden. Mocht het eerste aangiftetijdvlak voor het vierde kwartaal liggen, dan moet je in het eerdere aangiftetijdvlak een inschatting maken van de verhouding over het hele kalenderjaar. Raadpleeg de Belastingdienst of een fiscaal adviseur voor de fiscale gevolgen bij het investeren in zonnepanelen en voor hulp bij het terugvragen van de btw. 

Aandachtspunten

 • Geen ontheffing 
  Tot 2020 komen VvE’s niet in aanmerking voor ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw. Dit betekent dat de VvE verplicht per kwartaal btw-aangiftes moet indienen. Dit kan leiden tot een administratieve last die niet opweegt tegen het btw-voordeel. 
 • Kleine ondernemersregeling (KOR) tot 2020
  Tot 2020 kwamen VvE's niet in aanmerking voor de . Hierdoor moesten ze jaarlijks de verschuldigde btw afdragen. VvE's mogen geen gebruik maken van de -bedragen zoals particulieren. Zij moeten de verschuldigde btw dus zelf berekenen. Het voordeel van de btw-aftrek betalen ze uiteindelijk in stapjes weer terug. 
 • Kleine ondernemersregeling (KOR) 
  Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling in werking getreden. Voor de toepassing van deze regeling wordt er niet gekeken naar de hoogte van de verschuldigde btw maar geldt er een vrijstelling voor btw-ondernemingen met een omzet tot € 20.000. De omzet is de vergoeding voor de opgewekte energie die je aan de energieleverancier én aan jezelf levert. Je levert als ondernemer ook aan jezelf in hoedanigheid als particulier. Die totaal opgewekte energie * de vergoeding > € 20.000 per jaar. Is het hoger, dan kom je niet in aanmerking voor de nieuwe KOR. 
 • Ook komen rechtspersonen, zoals VvE's ervoor in aanmerking. Voor VvE's die via zonnepanelen energie opwekken en ook regelmatig energie terugleveren, is dit een gunstige ontwikkeling. Onder de nieuwe KOR hoeven VvE's, die via zonnepanelen energie terugleveren, geen periodieke btw aangiften in te dienen. Dat houdt ook in dat de VvE voor de jaren na de aanschaf van de zonnepanelen niet meer jaarlijks de verschuldigde btw aan de Belastingdienst hoeft te betalen.
 • Btw-herziening
  Wanneer de VvE meer dan € 14.404 (inclusief btw) aan de zonnepanelen uitgeeft en de btw daarover terugvraagt (bedrag btw is € 2.500 of meer), krijgt zij te maken met de herzieningsregeling als ze een beroep doet op de vrijstelling van de nieuwe KOR. Dat houdt in dat ze mogelijk een deel van de afgetrokken btw weer aan de Belastingdienst moet terugbetalen. 
 • Opstalrecht
  Voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw moeten alle appartementseigenaren het eens zijn. Als niet alle appartementseigenaren willen investeren, kunnen degene die dat wel willen een vestigen op het dak van het appartementsgebouw voor de zonnepanelen. Op die manier blijven de zonnepanelen eigendom van die appartementseigenaren en maken geen onderdeel uit van de VvE. Het recht van opstal wordt gevestigd bij de notaris. 
 • Ons btw-stappenplan
  Het btw-stappenplan van Vereniging Eigen Huis is alleen bedoeld voor particulieren en niet voor ondernemers of VvE’s. Reden hiervoor is dat voor ondernemers of VvE’s de gevolgen voor de btw flink kunnen afwijken. Ook gelden de praktische oplossingen voor particulieren uit het besluit Veelgestelde vragen over BTW-heffing van de Rijksoverheid niet voor VvE's.
 • Btw nul-tarief (0 %)
  Met ingang van 1 januari 2023 geldt een 0 % btw-tarief voor de installatie en aanschaf van zonnepanelen op of nabij de eigen woning. De maatregel geldt voor particulieren en voor VvE's. Alleen voor de levering en plaatsing van geïntegreerde zonnepanelen op nieuwbouw zal het reguliere btw-tarief van 21 % nog gelden. 

Hoe nu verder

 • Raadpleeg de Belastingdienst of een fiscaal adviseur als de VvE overweegt om te investeren in zonnepanelen

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube