Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Moet het bestuur mijn agendapunten opnemen?

In de Modelreglementen van 1973, 1983 en 1992 staat geen verplichting voor het bestuur om agendapunten op te nemen. De oproeping voor de vergadering moet de opgave van de punten van de agenda bevatten. Deze punten van de agenda stelt het bestuur vast.

In de Modelreglementen van 2006 en 2017 staat hetzelfde met de toevoeging dat iedere eigenaar tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering aan het bestuur schriftelijk mag vragen onderwerpen op de agenda te zetten. Wanneer het bestuur dit weet, is zij verplicht de overige eigenaars direct daarvan op de hoogte te brengen.

De eigenaars kunnen ook zelf een vergadering bijeenroepen en hierin de agendapunten behandelen. In het splitsingsreglement staat wanneer dit kan.

Wanneer in het Modelreglement of splitsingsreglement niets staat over de mogelijkheid om als eigenaar voor de vergadering agendapunten in te dienen, volgt uit de wet dat het bestuur niet op onredelijke gronden mag weigeren om een onderwerp op de agenda te zetten. 


Niet op de agenda 
De Modelreglementen staan toe dat niet op de agenda geplaatste onderwerpen alsnog aan de orde komen tijdens de vergadering. Wordt over een onderwerp dat niet op de agenda staat een besluit genomen, dan kan na afloop van de vergadering een verzoek tot vernietiging van het besluit worden ingediend bij de kantonrechter.

Niet alle onderwerpen kunnen pas op vergadering aan de orde komen
Zaken die eerst zorgvuldig bestudeerd moeten worden of waarin je eerst geadviseerd moet worden door een expert, zoals bijvoorbeeld de exploitatierekening of grote uitgaven, kunnen niet pas op de vergadering aan bod komen. In zo'n geval bestaat er een redelijke grond voor het bestuur om het agendapunt te weigeren.

Onderwerp opnieuw op de agenda
Soms wil een eigenaar een onderwerp opnieuw op de agenda plaatsen, terwijl dit in een eerdere vergadering ook al op de agenda stond en er misschien ook al een besluit over genomen is. Verstandig is om dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen en in de vergadering te bespreken of het onderwerp wel of niet behandeld gaat worden. De vergadering mag besluiten het onderwerp niet te behandelen.

Aandachtspunten

  • Het bijwonen van de vergadering hetzij in persoon, hetzij bij  is belangrijk om te voorkomen dat je te maken krijgt met een besluit over een onderwerp waar je niet van op de hoogte was.
  • Het voorkomen van zo’n besluit heeft de voorkeur boven het proberen te vernietigen daarvan.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube