Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Welke bevoegdheden en taken heeft het bestuur van de VvE?

Het bestuur ontleent zijn bevoegdheid aan de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en besluiten van de .

De taken van het bestuur zijn:

 • Opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar.
 • Opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar.
 • Afsluiten van verzekeringen.
 • Het beheren van de financiën van de VvE.
 • Vaststellen van de definitieve bijdragen die de leden van de VvE maandelijks moeten betalen. 
 • Incasseren van periodieke bijdragen.
 • Een overzicht bijhouden van wie de huidige bewoners zijn.
 • Beoordelen of onredelijke hinder ontstaat door het leggen van een harde vloer.
 • Beoordelen of toegang tot een privégedeelte noodzakelijk is om werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken (bijvoorbeeld het dak) te kunnen uitvoeren.
 • Uitvoeren van besluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomen.
 • Beslissing nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.
 • Het houden van de vergaderingen: het bestuur is verplicht binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar en tenminste eenmaal per jaar een vergadering te houden. Het bestuur moet dan de financiële stukken klaar hebben en rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Een bestuur vormen

Het bestuur van een VvE bestaat uit één of meer personen. Meestal bepaalt de akte dat dit een oneven aantal moet zijn. Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd benoemd door de vergadering van eigenaars. Zij kan het bestuur ook weer ontslaan. Wanneer er meerdere bestuurders zijn, benoemen zij zelf uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. In oudere splitsingsreglementen heet een bestuurder een administrateur. 

Bestuursvergaderingen
In MR 2006 en MR 2017 staat hoe vaak het bestuur minimaal moet vergaderen. Is MR 2006 van toepassing dan is dit minimaal 4 keer per jaar. Bij MR 2017 is het minimum 2 keer per jaar. Van het in de bestuursvergadering behandelde worden notulen gemaakt. VvE leden hebben recht op inzage van de administratie. De notulen vallen hieronder.

De oudere reglementen kennen niet de verplichting van het opstellen van notulen. Zijn er wel notulen gemaakt, dan mogen de VvE leden deze inzien.

Aandachtspunten

 • Het bestuur kan geen onderhoudswerkzaamheden laten doen die boven het door de vergadering vastgestelde bedrag uitkomen.
 • Laat de maandelijkse bijdragen altijd op een rekening ten name van de VvE storten, nooit op een privérekening.
 • Een VvE kan besluiten om een deel van de bestuurstaken uit te besteden aan een beheerkantoor. 

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube