Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Wanneer moet ik overdrachtsbelasting betalen en hoe hoog is het tarief?

Of en hoeveel overdrachtsbelasting je betaalt, verschilt per onroerende zaak:

 • Nieuwbouw of bouwterrein
 • Bestaande woning
 • Recht van erfpacht
 • Winkel-/bedrijfspand, vakantiewoning of onbebouwde grond

Nieuwbouw of bouwterrein

Voor een nieuwbouwwoning of bouwterrein betaal je geen overdrachtsbelasting. Wel betaal je over de levering van een nieuwbouwwoning of  21 % btw. Een nieuwbouwwoning is voor de btw ook een woning die minder dan 2 jaar in gebruik is geweest, als deze geleverd is door een ondernemer.

Tarief bouwterrein of niet-woning

 • Is het bouwterrein geleverd door een particulier, dan ben je geen btw, maar overdrachtsbelasting verschuldigd. Tot 2021 betaalde je 6 % overdrachtsbelasting.
 • Vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 gold voor de levering van niet-woningen een tarief van 8 %. Oók gold het 8 % tarief per 2021 voor de woning die je niet als hoofdverblijf gebruikt.
 • Sinds 1 januari 2023 is het tarief van 8 % verhoogd naar 10,4 %. In 2024 blijft het tarief 10,4 %. Met deze maatregel wil het kabinet het beleggers duurder maken om te investeren in vastgoed. De extra belastingopbrengst wordt aangewend om de vrijstelling in box 3 voor spaarders te verhogen.

Tarief woning
Alleen voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt, kan sinds 2021 een verlaagd tarief van 2 % of 0 % gelden. 

Bestaande woning

 • Heb je een bestaande woning of vakantiewoning (inclusief ) verkregen die je als hoofdverblijf gaat gebruiken? 
 • Heb je het recht van erfpacht verkregen, dat recht geeft op het gebruik van de ondergrond van de woning?
 • Of heb je een lidmaatschapsrecht van een coöperatie verkregen, dat recht geeft op het gebruik van een woning?

Dan ben je 2 % overdrachtsbelasting verschuldigd. Ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je een woning na 1 januari 2021 dan betaal je eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Er is sprake van 'een woning voor de overdrachtsbelasting' als deze bestemd is voor permanente bewoning door particulieren.

Sinds 1 januari 2021 is het van belang of de woning ook het hoofdverblijf gaat worden van degene die het verkrijgt. Is dat namelijk niet het geval, dan geldt het hogere tarief van 10,4 %. Denk hierbij aan de verkrijging van een huurwoning, recreatiewoning of aankoop voor een ander (een kind).

Let op! Verkrijg je een aanhorigheid (stuk grond aangrenzend aan de tuin of garagebox) niet tegelijkertijd met de eigen woning? Dan betaal je sinds 2021 over deze latere verkrijging 10,4 % overdrachtsbelasting. Zelfs als het voor de WOZ als aanhorigheid bij de eigen woning gaat behoren. 

Uitzonderingen
Je betaalt geen overdrachtsbelasting als je het pand verkrijgt door:

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap. Als de woning eigendom was van één van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de huwelijksgemeenschap.
 • Verdeling van voorheen gemeenschappelijk bezit door scheiding.
 • Een erfenis.
 • Verdeling uit een erfenis waarbij alle erfgenamen meewerken en worden gecompenseerd voor hun deel.
 • Doorverkoop binnen 6 maanden als het pand is aangekocht op of na 1 januari 2015 (voor de aankoopprijs).
 • Uitkoop van de . Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie je samenwoont, als je beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40 % - 60 %.

Eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting

Ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je een woning na 1 januari 2021 dan betaal je éénmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning tot 1 april 2021. Na 1 april 2021 geldt de vrijstelling alleen als de waarde van de woning in het economische verkeer € 400.000 of minder is. In 2023 bedraagt de vrijstelling vanwege de jaarlijkse indexatie € 440.000. In 2024 stijgt de hoogte van de startersvrijstelling door naar € 510.000.  Je moet wel in die woning gaan wonen, anders betaal je met ingang van 1 januari 2021 8 % overdrachtsbelasting. 

Onder waarde in het economische verkeer wordt verstaan de actuele marktwaarde op het moment van overdracht. Dat kun je achterhalen door middel van een taxatie. Als de verkooprijs, die tussen partijen tot stand is gekomen afwijkt van de marktwaarde, dan wordt de hoogste van de twee waarden als uitgangspunt genomen voor de overdrachtsbelasting.

Recht van erfpacht

Heb je een  laten vestigen op een  of een nieuw gebouw, dan betaal je 21 % btw. Je bent dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt ook voor het overdragen, wijzigen of opzeggen van de rechten.

Stap je over naar eeuwigdurende  zoals in Amsterdam en Utrecht mogelijk is? Dan is er in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit heeft de Belastingdienst bevestigd. Alleen wanneer er in het contract nog andere zaken wijzigen, zoals een wijziging van de bestemming of de bebouwing, is er meestal wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Is er sprake van wijziging van de erfpachtvoorwaarden, zoals het verlengen of inkorten erfpacht, dan is dat wel een belastbaar moment voor de overdrachtsbelasting. De notaris kan berekenen wat de verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt. Voldoe je aan de voorwaarden voor de overdrachtsbelastingvrijstelling? Dan kun je dat ook voor dit belastbare moment inzetten.

Winkel-/bedrijfspand, vakantiewoning of onbebouwde grond

Voor de verkrijging van onroerende zaken die niet zijn bestemd voor bewoning door particulieren betaal je 10,4 % overdrachtsbelasting. Bij een woon-/bedrijfspand of woon-/winkelpand wordt over het deel dat bestemd is voor bewoning en wat ook als hoofdverblijf zal dienen, het 2 % tarief toegepast.

Mensen die overwegen om bijvoorbeeld een losse garagebox of een extra stuk tuin (aanhorigheid) aan te schaffen, betalen in 2024 10,4 % overdrachtsbelasting over deze laatste verkrijging als die niet tegelijkertijd met de eigen woning wordt verkregen.

Aandachtspunten

 • Is de koopsom niet-zakelijk, zoals transacties tussen vrienden of in familiesfeer? En gaat het om een transactie waarover overdrachtsbelasting verschuldigd is? Dan berekent de notaris de overdrachtsbelasting over de prijs die jullie hebben afgesproken. Is de zakelijke verkoopwaarde op het moment van overdracht echter hoger dan de overeengekomen prijs? Dan berekent de notaris de overdrachtsbelasting over deze hogere waarde. Soms zal de notaris dan een taxatie vragen om te kijken wat de verkoopwaarde is.
 • Vereniging Eigen Huis pleit al jaren voor afschaffing van de overdrachtsbelasting. Deze 'verhuisboete' ontmoedigt eigenwoningbezitters naar een andere woning door te stromen.
 • Verkoop je een onroerende zaak? Dan krijg je mogelijk te maken met btw, overdrachtsbelasting, of met allebei. Wil je weten met welke belastingen je rekening moet houden? Gebruik dan het hulpmiddel samenloop btw en overdrachtsbelasting van de Belastingdienst.

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube