Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Welke belasting betaalt een kind als de ouders een (deel van de) woning schenken?

Als ouders (een deel van) de woning schenken aan hun kinderen, dan kan dit gevolgen hebben voor zowel de overdrachtsbelasting als de schenkbelasting.

Gevolgen voor overdrachtsbelasting

Als de ouders een bestaande of nieuwbouwwoning hebben gekocht en deze aan een kind schenken, dan is het kind over de marktwaarde van de woning 2 % overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Uitzondering 1
Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 440.000 (2023). Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2 %. 

Uitzondering 2
Als de ouder de woning binnen 6 maanden overdraagt, dan heeft het kind recht op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor de waarde waarover al overdrachtsbelasting of omzetbelasting (btw) door de ouder is betaald. De 6 maanden termijn gaat in vanaf de datum dat de ouder bij de notaris de woning in eigendom heeft verkregen.

Gevolgen voor de schenkbelasting

In de volgende gevallen is sprake van een schenking en betaalt het kind misschien zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting:

  • Het kind wordt eigenaar van een woning doordat de ouders het schenken.
  • Het kind betaalt een bedrag voor de woning, maar de prijs is lager dan de marktwaarde.
  • Het kind koopt de woning van de ouders en een deel van de koopsom schelden de ouders kwijt.

Onder bepaalde voorwaarden kan het kind gebruik maken van een vrijstelling, zodat het kind geen schenkbelasting hoeft te betalen.  Voor schenkingen van ouders aan kinderen bestaan hoge schenkvrijstellingen.  

Betaalt het kind zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting dan verrekent de Belastingdienst de betaalde overdrachtsbelasting met de verschuldigde schenkbelasting naar aanleiding van de aangifte schenkbelasting. Hierdoor betaalt het kind minder schenkbelasting. 

Voorbeeld
Er wordt een woning geschonken met een waarde van € 220.000. Hierover is 2 % (€ 4.400) aan overdrachtsbelasting verschuldigd. De verrekening van de schenkbelasting gaat dan als volgt:

Waarde geschonken woning

€ 220.000

Af: eenmalige schenkvrijstelling

€ 100.000

Belaste verkrijging

€ 120.000

 

 

Dan is de schenkbelasting (10 %)

€   12.000

Af: vermindering overdrachtsbelasting**

€     2.400

Te betalen 

€     9.600

 

*   De geïndexeerde schenkvrijstelling bedraagt € 106.671 (2022). Voor het rekenvoorbeeld is voor de eenvoud uitgegaan van € 100.000. De schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft
** De te verrekenen overdrachtsbelasting is 2 % van € 120.000 en niet 2 % van € 220.000. Een deel van de schenking is vrijgesteld. Daardoor kan niet het hele bedrag aan overdrachtsbelasting worden verrekend.

Aandachtspunten

  • Vereniging Eigen Huis pleit al jaren voor afschaffing van de overdrachtsbelasting. Deze 'verhuisboete' ontmoedigt eigenwoningbezitters naar een andere woning door te stromen. 
  • Is de koopsom niet zakelijk, zoals transacties tussen vrienden of in familiesfeer? En gaat het om een transactie waarover overdrachtsbelasting verschuldigd is? Dan wordt de overdrachtsbelasting berekend over de overeengekomen prijs of de verkoopwaarde (als deze hoger is) op het moment van overdracht. De notaris toetst deze waarde als de overdracht plaatsvindt.

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube